(Video) Labanan ang lubos na pagsuko ni Marcos sa soberanya at kaligtasan ng Pilipinas

, ,

Click here to download.

(Video) Labanan ang lubos na pagsuko ni Marcos sa soberanya at kaligtasan ng Pilipinas