Sibat Special Issue | June 2023

,

Download here
Pilipino: PDF

Alay ang espesyal na isyung ito ng Sibat at pagpupugay kina Kasamang Arc “Ka Hunter” Varon at Kasamang Bunso “Ka Mamay” Mangubat na namartir sa isang labanan nitong Mayo at selebrasyon ng mga likhang sining ni Ka Hunter.

Sibat Special Issue | June 2023