(Video) Espesyal na Ulat: 97 pinatay sa unang taon ng brutal na gera ng rehimeng Marcos Jr

, ,

 

Click here to download.

(Video) Espesyal na Ulat: 97 pinatay sa unang taon ng brutal na gera ng rehimeng Marcos Jr