Limang taon ng Rice Liberalization Law

,

Click here to download.

Ang bidyong ito ay inihanda ng Tanglaw Midya, media outfit ng Regional Propaganda and Cultural Staff ng Komiteng Rehiyon ng Partido sa Timog Katagalugan.

Limang taon ng Rice Liberalization Law