(Video) Labanan ang pabaya at korap na rehimeng US-Marcos sa gitna ng El Niño

, ,

Click here to download.

(Video) Labanan ang pabaya at korap na rehimeng US-Marcos sa gitna ng El Niño