Mga sundalo, inisnayp ng BHB-Western Samar

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Inisnayp ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Western Samar (Arnulfo Ortiz Command) ang mga sundalo ng 87th IB na nagkakampo sa Sityo San Pedro, Barangay Poblacion 3, San Jose de Buan, Samar noong Hunyo 9. Nagtatayo ng bakod sa loob ng sityo ang mga sundalo para sa plano nilang itayong detatsment dito.

Napatay sa isnayp ang sundalong si Corporal Marvin Calvintos ng 87th IB. Pinaulanan ng mga Pulang mandirigma ng bala ang mga sundalo na nagresulta sa pagkasugat ng marami sa kanila.

Bilang ganti, binalingan ng mga sundalo ang mga sibilyang komunidad. Kinanyon nila ang mga bundok at bukid malapit sa sityo na nagdulot ng ligalig sa mga magsasaka. Karamihan sa mga magsasaka ay hindi na nakapagsaka sa kanilang kaingin. Ang iba ay natulak na magbakwit sa takot na tamaan ng mga bomba.

Ang San Pedro ay militarisado na simula ng taong 2024. Naitala dito ang patung-patong na mga paglabag sa karapatang-tao.

Mga sundalo, inisnayp ng BHB-Western Samar