Dear CK | Episode 4

,

Inihahandog ng Pulang Bandila-Melito Glor Command-NPA Southern Tagalog ang Dear CK.  Marapat na ipalaganap ito ng lahat ng mga organo ng Partido, yunit ng BHB, mga organisasyong masa at lahat ng mamamayan na kayang abuting pagpalaganapan.  Hinihikayat na magbigay ng mga komentaryo, suhestyon at iba pang mga palagay kaugnay rito.

Ang Dear CK ay seryeng radio drama na naglalaman ng mga kwento ng pakikibaka ng mamamayan at rebolusyonaryong kilusan. Layon nitong magbigay pa ng inspirasyon at aral sa pakikibaka ng buong bayan para makamit ang pambansang kalayaan at demokrasya.

Bukas ang Dear CK sa lahat ng nais magbahagi ng kwento ng kanilang buhay at pakikibaka.  Maaaring ipadala ang mga liham sa pinakamalapit na yunit ng NPA at mga lokal na yunit ng Partido, organisasyong masa o gubyernong bayan.

 

Click here to download.

Dear CK | Episode 4