₱225 dagdag sahod sa Allgemeine Bau-Chemie Phil, nakamit ng unyon

Naiigiit ng unyon ng mga manggagawa sa Allgemeine Bau-Chemie (ABC) Philippines ang kabuuang ₱225 na dagdag-sahod sa pakikipagpanegosasyon ng kanilang unyon (ABC Labor Union) para sa kanilang collective bargaining agreement noong nakaraang linggo. Ang ABC-Philippines ay isang kumpanyang sosyohan ng Pilipino at Austrian na gumagawa ng mga materyal pangkonstruksyon.

Bukod dito, makatatamasa ang mga manggagawa ng dagdag na paid leave, karagdagang mga bonus at subsidyo, at iba pang mga benepisyo mula sa kumpanya.

Mula pa 2001 nakatindig ang unyon sa ABC na tuluy-tuloy na nakipaglaban para sa mga karapatan at kagalingan ng mga manggagawa. Tiniyak nito ang pagkakaroon ng boses ang mga manggagawa sa kumpanya. Taliwas sa ikinakalat ng mga kapitalista at ahente ng estado, hindi naging “panggulo” ang unyon at lalong hindi ito naging dahilan ng pagsasara ng kumpanya.

Binatikos din ng mga manggagawa ang pangrered-tag na ginawa ng NTF-ELCAC sa mga unyon dahil lamang nakikipaglaban ito para sa katanggap-tanggap na CBA.

AB: ₱225 dagdag sahod sa Allgemeine Bau-Chemie Phil, nakamit ng unyon