Archive of Workers

Lalamove drivers picket in Paranaque City
February 17, 2024

Drivers of Lalamove, a delivery company, staged a “Black Valentine’s Day Protest” on February 14 before the company’s office in PITX, Tambo, Paranaque City. They expressed grievances regarding the exploitative delivery rate (percentage they get per delivery), its policies and other unfair agreements between them and the company. In a Manila Today report, drivers receive […]

Mga drayber ng Lalamove, nagpiket sa Parañaque City
February 17, 2024

Nagsagawa ng “Black Valentine”s Day Protest’ ang mga drayber ng Lalamove, isang kumpanya na gumagawa ng mga deliberi, noong Pebrero 14 sa harap ng upisina ng kumpanya sa PITX, Tambo, Parañaque City. Ipinahayag nila ang kanilang hinaing kaugnay ng mapagsamantalang delivery rate (bahagdan na nakukuha nila kada deliberi), mga patakaran nito at iba pang hindi […]

Health workers mark Black Hearts Day on Valentine’s Day
February 16, 2024

Health workers from private and public hospitals in Metro Manila and Baguio City marked “Black Hearts Day” on February 14, Valentine’s Day. According to them, the black heart symbolizes their frustration with the Marcos regime for its continued denial of living wages, delayed benefits, widespread contractualization in the sector and other long-standing demands of health […]

Black Hearts Day sa Araw ng mga Puso, inilunsad ng mga manggagawang pangkalusugan
February 16, 2024

Naglunsad ng tinagurang “Black Hearts Day” ang mga manggagagawang pangkalusugan mula sa pribado at pampublikong ospital sa Metro Manila at Baguio City noong Pebrero 14, Araw ng mga Puso. Anila, simbolo ang itim na puso ng kanilang pagkadismaya sa rehimeng Marcos sa nagpapatuloy na pagkakait nito sa kanila ng nakabubuhay na sweldo, mga naunsyaming benepisyo, […]

Claims against wage increase have long been debunked
February 13, 2024 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Over the past few days, a senate committee has been conducting public hearings on a proposed measly ₱100 increase in the daily workers’ wages. Workers organizations have welcomed the opportunity to place their long-standing demand for wage increases on the national spotlight, especially in the face of skyrocketing prices of food and other basic commodities. […]

Increased wages, not “inflationary” nor will result in “losses” to companies
February 13, 2024

Fake “economist legislators” in the Lower House are opposed to the meager ₱100 wage increase proposal now being discussed in the Senate. According to Rep. Stella Quimbo and Rep. Joey Salceda, any increase will result in an increase in the prices of goods and services (inflationary) and the “closing” of small and medium enterprises (SME). […]

Dagdag-sahod, di “inflationary” at hindi “nakalulugi” sa mga kumpanya
February 13, 2024

Tutol ang kunwa’y mga “ekonomistang mambabatas” sa Mababang Kapulungan sa panukalang dagdag-sahod na kakarampot na ₱100 na isinusulong ngayon sa Senado. Ayon kina Rep. Stella Quimbo at Rep. Joey Salceda, ang anumang pagtaas ay magreresulta diumano sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin at serbisyo (inflationary) at “pagsasara” ng mga small and medium enterprises (SME.) […]

Mga manggagawa sa Southern Tagalog, nagprotesta para sa sahod at kabuhayan sa Laguna
February 07, 2024

Inilunsad ng mga manggagawa sa Southern Tagalog, sa pangunguna ng Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (Pamantik-KMU), ang karaban at protesta sa iba’t ibang ahensya ng paggawa ng gubyerno noong Pebrero 5 sa Laguna. Anang grupo, pagsisimula ito ng kanilang kampanya para sa paggunita sa Araw ng Paggawa sa Mayo 1. Inirehistro nila […]

Southern Tagalog workers protest for wages and livelihood in Laguna
February 07, 2024

Southern Tagalog workers, led by Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan-Kilusang Mayo Uno (Pamantik-KMU), staged a caravan and protest before various government labor agencies on February 5 in Laguna. The group says these kicks off their campaign in line with Labor Day commemorations on May 1. They called for significant wage increases, job security, and […]

Mga manggagawa, kinontra ang chacha ng Senado
February 06, 2024

Kasama sa mga nagprotesta laban sa pakanang charter change sa harap ng Senado kahapon, Enero 5, ang mga manggagawa sa pangunguna ng Kilusang Mayo Uno (KMU). Itinaon ang pagkilos sa pagdinig sa Resolution of Both Houses No. 6 na naglalayong baguhin ang mga probisyon sa ekonomya ng Konstitusyong 1987. “Dismayado ang mga manggagawa sa buong […]