18 aksyong gerilya kada buwan, inilunsad ng PLGA sa India

,

Hindi bababa sa 200 aksyong gerilya ang inilunsad ng mga yunit ng People’s Liberation Guerilla Army (PLGA) simula Disyembre 2021 hanggang Nobyembre 2022. Ito ay ayon sa ulat ng Communist Party of India (Maoist). Ipinagdiwang ng CPI (Maoist) at PLGA ang mga tagumpay na ito kasabay ng pagdiriwang sa ika-22 aniberasaryo ng PLGA noong Disyembre 2.

Sa mga operasyong ito, napatay ang hindi bababa sa 119 na mga armadong pwersa ng estado, mga aset sa paniktik, at kaaway ng mamamayang Indian, habang 154 naman ang nasugatan. Nakasamsam din ang PLGA ng pitong armas at ilandaang mga bala at iba pang kagamitang militar. Pinarusahan din nila, sa pamamagitan ng pagparalisa sa mga makina, ang mapang-abuso at mapanirang operasyon ng malalaking kumprador at buruktratang kapitalista.

Magkahalong mga ambus, operasyong isnayp, booby trap at aksyong pananabotahe at paggamit ng katutubong pamamaraan tulad ng paghuhukay ng mga suyak (spike holes) ang mga inilunsad na aksyong gerilya.

Samantala, pinarangalan ng Komisyon sa Militar ng CPI (Maoist) ang 132 na mga mandirigmang namartir sa mga labanan sa loob ng 11 buwan. “Ipinapaabot namin ang rebolusyonaryong pagkilala sa mga bayaning gerilya na nag-alay ng kanilang buhay,” ayon sa pahayag.

Inilulunsad ng reaksyunaryong estado ng India ang kontra-rebolusyonarong kampanyang ‘SAMADHAN’ noong Mayo 2017. Target nitong “durugin” ang rebolusyonaryong kilusan sa India sa loob ng limang taon. Pinalawig ang naturang kampanya nang isa pang taon.

Nagpakat ang sentral at mga pang-estadong gubyerno ng India nang higit anim at kalahating lakh (650,000) na mga pwersang pulis, paramilitar at pwersang komando sa mga eryang kinikilusan ng PLGA. Nagtatag ito ng 58 Forward Operational Bases sa bansa simula 2020 hanggang Marso 2022. Gumagamit din ito ng iba’t ibang klase ng drone para sa sarbeylans. Nag-oorganisa rin ang estado ng mga kabataang lumpen para maging impormer ng militar.

 

 

AB: 18 aksyong gerilya kada buwan, inilunsad ng PLGA sa India