Archive of International

Hustisya para migranteng pinatay sa Kuwait, ipinanawagan
January 24, 2023

Hustisya! Ito ang sigaw ng mga kamag-anak at kaibigan ni Jullebee Ranara, sampu ng mga kapwa niyang mga migranteng manggagawa. Si Ranara, isang kasambahay, ay natagpuang patay sa gitna ng disyerto ng Kuwait noong Enero 22. Siya ay pinaniniwalaang ginahasa bago pinatay. “Nananawagan kami na agarang resolbahin at dalhin sa kaparaanan ng hustisya ang pumaslang […]

2 milyon, nagprotesta sa France laban pagtaas ng edad pagretiro
January 23, 2023

Dalawang milyong mamamayan ang nagwelga at nagprotesta sa iba’t ibang bahagi ng France noong Enero 22 para labanan ang panukalang pagtataas ng edad sa pagreretiro mula 62 tungong 64 taong gulang. Layunin ng panukala na patagalin ang pagpiga pareho sa lakas-paggawa ng mga manggagawa at buwis sa kanilang mga sahod. Pinakamalaki ang protesta sa Paris, […]

Reyd sa upisina ng progresibong unyon sa Korea, kinundena
January 23, 2023

Kinundena ng mga progresibong manggagawa at mamamayan sa Asia at sa buong mundo ang ginawang pagreyd ng gubyerno ng South Korea sa tanggapan ng Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) noong Enero 18. Sa press conference na isinagawa ng komite sentral ng kumpederasyon, isinalaysay nito kung paanong pwersahang pinasok at 10 oras na hinalughog ng […]

Welga ng 450,000 manggagawa, ikinakasa sa UK
January 20, 2023

Halos kalahating milyong manggagawa na kabilang sa mga unyon sa United Kingdom ang naghahandang magwelga para ipaglaban ang makaratungang pagtaas ng kanilang sahod sa gitna ng pagsirit ng implasyon at pagtaas ng cost of living sa bansa. Karamihan sa kanila ay halos isang dekada nang di nakatatanggap ng dagdag-sahod, at sa aktwal ay dumanas pa […]

Magrebolusyon sa lahat ng panig ng mundo, panawagan ng Komite Sentral ng PKP
January 19, 2023

Ang pinakakagyat na tungkulin sa ngayon ng mga partido at organisasyong komunista sa buong mundo ay ang paglalapat ng unibersal na teorya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo sa kani-kanilang bansa, upang suriin ang mga uri at tukuyin ang mga estratehiya at taktika para pamunuan ang proletaryado at lahat ng inaapi at pinagsasamantalahang mga uri sa paglulunsad ng bagong […]

Aerial bombing sa komunidad ng mga katutubo sa India, kinundena ng CPI (Maoist)
January 19, 2023

Kinundena ng Communist Party of India (Maoist) ang brutal at desperadong pambobomba ng mga armadong pwersa ng gubyerno ng India sa hindi bababa sa siyam na komunidad sa bahaging South Bastar sa hangganan ng Chhattisgarh-Telangana noong Enero 11 ng umaga. Anang grupo, nagsimula sa alas-11 ng umaga ang walang-awat na paghuhulog ng mga bomba sa […]

Hinggil sa inianunsyong pagtatayo ng Internasyunal na Ligang Komunista
January 18, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

Ipinararating ng Partido Komunista ng Pilipinas ang rebolusyonaryong pagbati nito sa 15 partido at organisasyong komunista mula sa 14 na bansa na nagtipon sa ilalim ng pangalang Internasyunal na Ligang Komunista na nag-anunsyo ng pagbubuo nito ilang linggo na ang nakaraan, matapos idaos ang Unified Maoist International Conference (o internasyunal na kumperensya ng pinagbuklod na […]

On the announced formation by the International Communist League
January 18, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

The Communist Party of the Philippines extends its revolutionary greetings to the 15 communist parties and organizations from 14 countries who have come together under the name International Communist League which announced its formation a few weeks ago, after the holding of the Unified Maoist International Conference. While we do not presently see the conditions […]

Salute to communist leader Zeki Gürbüz and Commander Özgür Namoğlu
January 15, 2023 | Communist Party of the Philippines |

The Communist Party of the Philippines (CPP) and the New People’s Army (NPA) gives its firmest and militant salute to comrade Ahmet Sores (Zeki Gürbüz), member of the Central Committee of the Marxist-Leninist Communist Party of Turkey/Kurdistan (MLKP) and to comrade Firat Newal (Özgür Namoglu), young commander of the armed revolutionary forces of Kurdistan. They […]

Enero 14-21: Linggo ng pakikiisa sa mga bilanggong Palestino
January 15, 2023

Idineklara ng mga organisasyon para sa karapatang-tao at tagasuporta ng pakikibakang Palestino ang Enero 14-24 bilang linggo ng panawagan para sa pagpapalaya kay Ahmad Sa’adat at lahat ng mga Palestinong bilanggong pulitikal. Gugunitain sa linggong ito ang ika-21 taong pagkukulong ng pasistang mga pwersang Israel kay Ahmad Sa’adat na unang ikinulong ng Palestinian Authority noong […]