2 bata sa India, namatay sa pagsabog ng mortar na iniwan ng paramilitar

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Dalawang bata ang namatay at marami ang nasugatan sa pagsabog ng isang mortar na iniwan ng mga paramilitar ng estado ng India sa Odspara, Bijapur, Chhattisgarh noong Mayo 12. Ang mortar ay kabilang sa maraming bala ng kanyon na hindi pumutok nang manganyon ang mga pwersang militar ng India sa kagubatan ng naturang lugar.

Nangungolekta ng mga dahon ng tendu ang may 20 bata at matatanda mula sa komunidad ng Gurga malapit sa ilog ng Indravati sa Odspara nang mangyari ang insidente. Habang nangunguha ng dahon, naghahagis ng bato ang mga bata nang matamaan ang isang mortar na nagresulta sa biglang pagsabog nito. Ang mga namatay ay kinilalang sina Laxman at Boti Oyam.

“Ang pagkamatay ng mga batang ito ay nagtatampok sa madilim na reyalidad ng pagiging warzone ng Bastar sa ngalan ng pagkontra [ng India] sa Maoismo,” pahayag ng Forum Against Corporatization and Militarization (FACAM), alyansa ng mga demokratikong organisasyon sa India. Anang grupo, inasahan na ng mga residente ang posibilidad ng trahedya at ilang ulit na nilang iginiit sa mga pulis na kunin ang mga bombang hindi sumabog.

Binatikos naman ng FACAM ang pagbubunton ng sisi ng estado ng India sa Communist Party of India (Maoist). Pinalalabas ng reaksyunaryong estado ng India na namatay ang mga bata sa pagsabog ng “improvised explosive device” ng CPI (Maoist). Anang FACAM, malinaw na inihayag ng mga residente na mga paramilitar ng estado ang may kagagawan sa trahedya.

Ayon sa taumbaryo, ang mga tira-tirang bahagi ng mortar ay hawig ng pinasabog na mortar sa parehong komunidad noong Abril 13. Namatay sa panganganyon na ito si Raje Oyam, babaeng magsasakang Adivasi. Liban pa, pinaslang sa pamamaril ng mga pwersa ng estado sa araw na iyon si Ramesh Oyam habang naliligo sa ilog ng Indravati.

“Malaking banta sa buhay at kultura ng mga Adivasi ang mga bala ng kanyon na nakakalat sa kagubatan,” pahayag ng FACAM. Nasasapanganib ang buhay ng mga Adivasi sa panahong naghahanap sila ng hanapbuhay sa kagubatan, anang grupo.

Giit ng FACAM, dapat nang ihinto ng mga pwersang paramilitar at ng estado ng India ang paggamit ng mga kanyon at ng aerial bombing. “Dapat magkaroon ng kagyat na imbestigasyon sa pagkamatay ng mga bata na dulot ng kapabayaan ng estado ng India,” pagtatapos nila.

AB: 2 bata sa India, namatay sa pagsabog ng mortar na iniwan ng paramilitar