2-taong batang Palestino, pinakahuling biktima ng terorismo ng Israel

,

Isang 2-taong gulang na bata ang pinakahuling biktima ng krimen sa digma ng estadong Israeli. Namatay si Mohammad Tamimi noong Hunyo 5, apat na araw matapos siyang barilin ng mga sundalo ng Israel, habang papasakay siya at kanyang ama sa kanilang kotse sa harap ng kanilang bahay sa Nabil Saleh sa Ramallah. Binaril ng mga sundalo sa ulo ang bata habang sugatan ang kanyang ama. Ayon sa mga sundalong Israeli, “napagkamalan” nila ang kotse na naglalaman ng mga “hinahabol” nilang Palestino kaya binaril nila ang nakasay dito.

Regular na sinasalakay ng mga sundalong Israeli ang komunidad ng Nabil Saleh. Sa ulat ng mga grupong Palestino, ang mga pananalakay na ito ay nagdulot na ng 27 pagpaslang, 400 pagkasugat at 400 biktima ng iligal na mga reyd mula 1967.

Mariing kinundena ng mga Palestino ang pinakahuling krimen ng Israel, na bahagi ng sadya at sistematikong pagtarget at walang pakundangang pagpaslang sa mga sibilyang Palestino, kabilang sa mga bata. Nanawagan sila na papanagutin ang Israel sa mga krimen at paglabag nito sa karapatang-tao, alinsunod sa internasyunal na makataong batas.

Sa pagpaslang sa batang Tamimi, umaabot na sa 160 ang pinatay ng Israel na mga Palestino ngayong taon, kabilang ang 28 bata. Sa nakaraang mga taon, papatindi ang mga pang-aatake ng Israel sa mga teritoryo ng Palestine, kabilang ang buong lupit na mga pambobomba at pananalakay na nagresulta sa mas mataas na bilang ng mga pagpaslang.

AB: 2-taong batang Palestino, pinakahuling biktima ng terorismo ng Israel