2 tropa ng 3rd SFB, napatay sa operasyong haras ng BHB-Agusan del Sur

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Sa ulat kamakailan ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Agusan del Sur, nagsagawa ito ng operasyong haras laban sa nag-ooperasyong tropa ng 3rd Special Forces Batallion (3rd SFB) sa Barangay Mabuhay, Prosperidad noong Enero 19. Dalawang pasista ang napatay sa pag-atake ng mga Pulang mandirigma, kabilang ang isang upisyal ng mga mersenaryo. Ligtas na nakapagmaniobra ang yunit ng BHB.

“Tugon ang armadong aksyon sa walang-tigil na focused military operation na sumasaklaw sa kabundukang nasa hangganan ng Agusan del Sur at Surigao del Sur,” ayon sa BHB-Agusan del Sur. Simula pa umano 2020 ang naturang mga operasyong militar na lubhang nakapipinsala sa kabuhayan ng mga lumad at masang magsasaka.

Militarisado ang kulumpon ng mga komunidad para bigyang daan ang pagpasok ng mga iligal na pagtotroso ng mga malalaking kahoy tulad ng Magkuno, Lawaan, Yakal at iba pa na pinangangasiwaan ng retiradong upisyal ng Armed Forces of the Philippines sa 3rd SFB na si Captain Aranas.

Liban dito, nagsisilbing protektor ng malalaking minahan sa rehiyon ng Caraga (kung saan kabilang ang Agusan del Sur at Surigao del Sur) ang mga focused military operations ng AFP. Sa rehiyon, mayroong dalawang minahan ng ginto, isang chromite, 18 nickel, isang hydrometallurgical processing plant, at isang gold processing plant. Lahat ng ito ay para sa pag-eeksport.

AB: 2 tropa ng 3rd SFB, napatay sa operasyong haras ng BHB-Agusan del Sur