250 manggagawang kontraktwal ng Dong-In, ipinailalim sa "forced leave"

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Tatlong linya ng produksyon ang isinara sa pabrika ng Dong-In sa Freeport Area of Bataan sa Mariveles, Bataan matapos ipailalim ang tinatayang 250 manggagawa nito sa “forced leave” dahil sa sinasabi ng kumpanya na kakulangan ng order. Walang trabaho ang mga manggagawa simula ngayong Hunyo na posibleng tumagal hanggang Agosto. Ang “forced leave” ay pakana ng mga kapitalista para sa malawakang iligal na tanggalan ng mga manggagawa.

Kinundena ng Nagkakaisang Manggagawa ng Freeport Area of Bataan (NMFAB) ang pagpapailalim sa ilandaang manggagawa sa pahirap na iskemang ito. Anang grupo, ang iskemang ito ay “naglalagay sa mga manggagawa sa bingit ng kahirapan at kawalang-hanapbuhay.”

Napipilitan din umano ang mga mga manggagawa na maghanap ng panibagong trabaho dahil sa ilang linggo hanggang buwan na walang trabaho. Dahil dito, paliwanag nila, napuputol at nawawalan ng saysay ang mga taon sa serbisyo o trabaho ng mga manggagawa sa loob ng mga pagawaan na naggagarantiya sa kanilang regular na istatus at kaakibat nitong mga karapatan sa paggawa. Mawawalan din sila ng retirement at separation pay.

Inihalimbawa nila ang karanasan ng isang manggagawa sa Dong-In na nagresayn sa trabaho kamakailan matapos makaranas ng “forced leave” nang isa’t kalahating buwan noong Marso. “Sa takot na muling maranasan at malubog sa utang, iniwan niya ang pinakamamahal niyang trabaho kahit pa ang kapalit nito’y pagkalusaw ng kanyang pitong taong paninilbihan sa loob ng pabrika,” pahayag ng NMFAB.

Karaniwang ipinapataw ng mga kapitalista ang “forced leave” matapos ang ilang buwang sagad o sobra-sobrang produksyon at napakataas na kota. Pagsapit ng kasunod na mga buwan, palalabasin nitong “walang produksyon” dahil mahina ang benta o naabot na ang kota para sa buong taon.

Sa karanasan ng mga manggagawa sa pagawaan ng bag ng Dong-In, ang dati nilang mataas nang 400 bag na kota kada walong oras ay itinaas pa nito tungong 1,000. Labis na idinadaing ito ng mga manggagawa. “Kapag bumabagal sila sa paggawa, tila nilalatigo sila ng kanilang mga line leader at supervisor para lang makamit ang kota. Ika nga ng isang manggagawa, kung sa 400 nga ay nahihirapan na sila, ano pa kaya sa 1,000?” ayon sa NMFAB.

Nanawagan ang NMFAB sa mga manggagawa ng Dong-In na magkaisa para pigilan ang iskemang ito sa kanilang pagawaan. Giit ng grupo, karapatan ng mga manggagawa ang katiyakan sa trabaho. “Alam natin na hindi makatarungan na itatapon na lang tayong parang basahan matapos tayong pahatawin nang pahatawin. Susi ang pagkakaisa ng mga manggagawa para tutulan ang ginagawang ito ng kumpanya,” anito.

Hamon umano sa mga manggagawa ng Dong-In ang pagbubuo ng unyon sa loob ng pagawaan. “Malaki rin ang problemang kinakaharap ng mga manggagawa sa sahod, kontraktwalisasyon at maayos na kundisyon sa paggawa. Kapag nagkakaisa ang manggagawa, madaling mapagtagumpayan ang anumang hakbanging ligal gaya ng labor inspection, time and motion study, at iba pang karapatan na ipapailalim sa collective bargaining agreement,” ayon pa sa mga manggagawa.

Mayroong siyam na kumpanya ang Dong-In Entech Korea sa Pilipinas. Gumagawa ito ng bag at tent na iniluluwas sa iba’t ibang panig ng daigdig.

AB: 250 manggagawang kontraktwal ng Dong-In, ipinailalim sa "forced leave"