3 upisyal ng unyon ng Nexperia, balak tanggalin ng kumpanya

Nagprotesta ang mga manggagawang kasapi ng unyon sa Nexperia Philippines sa planong pagsisante ng kumpanya sa walong manggagawa nito, kabilang ang tatlong upisyal ng unyon, sa pamamagitan ng mandatory separation. Tinawag nilang “tahasang pambabalusabas” sa kanilang collective bargaining agreement (CBA) ang gagawing tanggalan partikular sa probisyon na Last In First Out (LIFO).

Para bigyan-katwiran ang planong pagsisante sa tatlong upisyal, ginamit ng kumpanya ang mga probisyon kaugnay sa pag-leave para ideklara silang “not in good standing.” Ipinaabot sa unyon ang desisyon ng maneydsment noong Setyembre 22 at balak ipatupad sa darating na Oktubre.

Bahagi ang pagtatanggal sa walong manggagawa sa serye ng mga tanggalan na nagsimula noon pang Pebrero kung kailan unti-unting isinara ng Sensors Department ng pabrika dahil ililipat ng kumpanya ang produksyon nito sa ibang bansa. Apektado sa pagsasara ang 495 manggagawa, kabilang ang mga kontraktwal na nailaban ng unyon na gawing regular. Habang may mga pumaloob sa voluntary separation program, patuloy na nanawagan ang unyon para i-absorb ang apektadong mga manggagawa matitirang Power Department ng Nexperia Philippines.

Salaysay ng unyon, ipatutupad ang pagtatanggal ng walong manggagawa sa kabila ng may “internal na hiring” o pagkuha ng kumpanya ng mga manggagawa. Anito, itinuturing nilang “laban ng buo” ang “laban ng walo.”

“Ibig sabihin, may bakante pang pwestong pwedeng punuan. Ano sinasabing batayan ng management sa pagtatanggal?” tanong ng unyon. “(N)akakalimutan ‘ata ng management na kung magkakaroon ng tanggalan, dapat respetuhin at ipatupad ang nilalaman ng CBA. Ang tatlo sa walong tatanggalin ay mga tenured na manggagawa at upisyal ng unyon.”

Ayon sa unyon, habang ginigipit ng Nexperia ang mga manggagawa at tinitipid ang produksyon nito, papalaki ang nang papalaki ang kinikita nito.

“(K)atunayan ay nakapagdeliver ang Nexperia Phils ng isang bilyong produkto sa loob lamang ng anim na buwan ngayong taon,” ayon sa unyon. “Maglipat ng lugar ng pagawaan para mas mababa ang sahod. Magtanggal ng mga senior na manggagawa para makatakas sa pagbibigay ng karampatang benepisyo. Magpahina at mang-atake ng unyon lalo na ngayong papasok muli sa CBA sa susunod na taon.”

AB: 3 upisyal ng unyon ng Nexperia, balak tanggalin ng kumpanya