4 na sundalo ng 84th IB, napatay sa engkwentro sa Nueva Ecija

Hindi bababa sa apat na sundalo ng 84th IB ang napatay sa Barangay San Fernando Sur, sa bayan ng Laur, Nueva Ecija noong Oktubre 8 ng hapon nang makasagupa ng mga ito ang isang yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Nueva Ecija. Marami pa ang nasugatan sa hanay ng pasistang tropa, ayon sa BHB.

Ilang araw nang ginagalugad at sinasalanta ng naturang mga sundalo ang kabundukan at mga sakahan ng mga magsasaka. Iniulat ng mga magsasaka sa lugar ang inihahasik na terorismo ng nag-ooperasyong militar kabilang na ang sapilitang pagpasok at pagransak sa kanilang mga kubo sa bukid, pagrekisa sa mga gamit, pagbabawal na magbaon ng bigas sa sakahan at matulog doon.

Ayon pa sa ulat, ilang minuto bago ang sagupaan ay nagmartsa ang mga sundalo sa kalsada na nagdulot ng takot at pangamba sa mga sibilyan at turistang dumadayo sa Seminublan Falls sa barangay.

Sa naganap na engkwentro, sinikap ng BHB na ilayo sa kapahamakan ang mga sibilyan sa lugar. Asintado ang kanilang pagpapaputok para tiyakin ang kaligtasan ng mga residente. Dahil naganap ang labanan malapit sa baryo at perimetro ng mga sakahan ng magsasaka, sinikap ng BHB na agad makalayo sa lugar.

Kabaligtaran naman ang ginawa ng 84th IB na walang patumanggang nagpaputok sa iba’t ibang direksyon sa loob ng halos isang oras nang walang pagsasaalang-alang sa mga sibilyan. (Ulat mula sa Pulang Silangan)

AB: 4 na sundalo ng 84th IB, napatay sa engkwentro sa Nueva Ecija