48,000 manggagawang akademiko sa US, nagwelga para sa nakabubuhay na sahod

,

Sumiklab noong Nobyemre 14 ang pinakamalaking welga sa sektor ng edukasyon sa kasaysayan ng US nang mag-aklas ang mga manggagawang akademiko ng University of California.

Lumahok sa welga ang 48,000 mga manggagawang estudyante (student-worker) mula sa 10 kampus ng unibersidad sa pangunguna ng iba’t ibang unyon. Kinakatawan nila ang apat na uri ng mga manggawang akademiko sa UC — ang mga post doctorate, mga akademikong mananaliksik, mga estudyanteng empleyado at mga estudyanteng mananaliksik. Ang bawat grupo ay kanya-kanyang bargaining unit. Ang kanilang mga unyon ay kaanib ng United Auto Workers (UAW) ang kalahok sa welga.

Ginagampanan ng mga akademikong ito ang mayorya ng mga tungkulin sa pagtuturo at pananaliksik sa unibersidad. Dahil sa welga, nakansela ang maraming klase at isinara ang mga laboratoryo ng unibersidad.

Nanalo ang botong magwelga noong katapusan ng Oktubre na pinaburan ng 98% ng mga manggagawang akademiko. Ito ay matapos tumanggi ang administrasyon ng unibersidad na tugunan ang hiling ng mga manggagawa para sa nakabubuhay na sahod, benepisyong childcare ($2,000 kada buwan), katiyakan sa trabaho, pabahay sa mga estudyante at manggagawang may kapansanan at iba pa.

Mula nakaraang taon, umabot na sa 26 ang kaso ng di makatarungang labor practice ang isinampa ng mga akademiko laban sa UC. Kabilang dito ang mga pagbabago sa kanilang mga kontrata nang walang negosasyon at paglilihim ng susing mga datos sa pakikipagtawaran.

Sa ngayon, nasa $24,000 lamang ang taunang sahod ng mga akademiko sa unibersidad. Wala pa ito sa kalahati ng kailangan nilang nakabubuhay na sahod na $54,000 kada taon. Anila, malaking bahagi ng kanilang sahod (25%-40%) ay napupunta sa pagbabayad ng upa sa bahay. Ang mga di nakakayanang umupa ng bahay malapit sa mga kampus ay nakukuba naman sa taas ng bayad sa transportasyon, bayad sa paradahan at gasolina.

Hiling ng mga akademiko na isama sa negosasyon ang pagbibigay ng unibersidad ng libreng mga transit pass (ticket sa tren), subsidyo para mga bisikleta at e-bikes at iba pa. Hiling din nilang ibaba ang matrikula ng mga estudyanteng banyaga.

Umani ng malawak na suporta ang welga mula sa mga estudyante at iba pang unyon sa loob at labas ng unibersidad.

AB: 48,000 manggagawang akademiko sa US, nagwelga para sa nakabubuhay na sahod