5 tagapagtanggol ng karapatang-tao, ipinawalang-sala sa gawa-gawang kaso

,

NOT GUILTY’ o walang sala ang hatol ng 8th Municipal Circuit Trial Court sa Galimuyod, Ilocos Sur sa desisyon kahapon laban sa limang kababaihang tagapagtaguyod ng karapatang-tao. Isinampa ang mga kasong bigong homicide ng 81st IB noong Enero 26, 2018 laban kina Sarah Abellon-Alikes, Sherry Mae Soledad, Joanne Villanueva, Rachel Mariano at Asia Isabella Gepte.

Ang lima ay isinangkot ng 81st IB sa isang ambus ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) noong Hulyo 22, 2017 laban sa nagpapatrulyang mga sundalo sa Salcedo, Ilocos Sur. Ang ilan sa kanila ay una nang idinawit sa iba pang gawa-gawang kaso.

Sina Alikes at Soledad ay mga development worker ng Katinnulong Dagiti ti Umili ti Amianan, isang institusyon sa Cordillera na nakapokus sa usaping pangkalikasan at kahandaan sa sakuna. Si Villanueva ay upisyal sa publikasyon at psychosocial counselor ng Cordillera Women’s Education Action Research Center. Si Mariano, ngayo’y bahagi na ng Cordillera Human Rights Alliance (CHRA), ay dating pinuno ng Community Health Education, Services and Training in the Cordillera.

Si Gepte ay istap ng National Democratic Front-Nominated Section ng Joint Monitoring Committee sa pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on Respect of Human Rights and International Humanitarian Law.

Liban kay Gepte, na mula sa Metro Manila, ang apat ay nakabase sa Baguio city. Iginiit ng lima na sila ay mga sibilyan at hindi kasapi ng armadong rebolusyonaryong kilusan. Si Gepte ay buntis noong panahong isinagawa ang ambus.

Sa desisyon ng korte, isinalaysay nito na “ang pagkakakilanlan ng mga akusado ay hindi mahusay na tinukoy ng mga saksi ng prosekusyon.” Tinukoy rin nito na ang mali-maling testimonya ng mga saksi ay bigong patunayang nagkasala ang mga akusado.

Idiniin din ng naturang desisyon na ang mga sundalo ay mayroong “preconceived” o dati nang pananaw laban sa mga akusado, na nabuo bago pa ang aktwal na insidente at ginamit na dahilan para sila isangkot sa kaso.

Ayon sa grupong Women Working for Justice and Peace Network in the Cordillera, ang hatol na ‘not guilty’ ay nagpapatunay na ang mga aktibista ay hindi armadong mga elemento, kabaligtaran ng pinalalabas ng mga sundalo at ng estado.

Naniniwala ang grupo na ang ginagawang ito ng estado ay pamamaraan para patahimikin ang mga tagapagtaguyod ng karapatang-tao sa Cordillera. “Ang red-tagging, panghaharas at intimidasyon at pagsasampa ng gawa-gawang mga kaso ay umiigting, pero ang mamamayang matagal nang inapi ay hindi magpapalupig sa tiranikong rehimen,” dagdag ng grupo.

Ang kaso ng lima ang ikawalong panalo sa korte para sa mga aktibista ng Cordillera na nahaharap sa mga gawa-gawang kasong isinampa sa ilalim ng rehimeng Duterte, ayon sa Cordillera Human Rights Alliance.

Para kay Mariano, ang pagkapanalo nila ay isang nakalulugod na balita. Aniya, isa itong kaluwagan mula sa walang-puknat na ligal na panggigipit ng estado sa mga nagtataguyod ng karapatang-tao.

“Ang serye ng mga kasong isinampa ng 81st IB ay lahat natalo dahil lahat ng ito ay gawa-gawa. Ipinakikita rin nito kung gaano sila kabulok at kawalang-puso na nagagawa nilang magsinungaling sa korte para sirain ang buhay ng iba,” dagdag ni Mariano.

AB: 5 tagapagtanggol ng karapatang-tao, ipinawalang-sala sa gawa-gawang kaso