Archive of People’s Struggles

Patibkeren ti kolektibo a pigsa ti masa! Gubat ti umili, saan a chacha!
February 25, 2024 | NDF-Cagayan Valley | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Cagayan Valley |

Makaapleng ti tagari ken rinnikiar iti agturturay a dasig kanaig iti panaginnagaw iti bileg ken poder, kasta met ti panangbaliw iti reaksyonaryo a konstitusyon (charter change wenno chacha) iti linged ti ubbaw a People’s Initiative tapno ikkan ti dakdakkel a wayawaya dagiti ganggannaet a negosyante a naan-anay a maakses ken matagikua dagiti nainsigudan a kinabakang, […]

Gunitain ang araw ng Pag-aalsang EDSA sa diwa ng militanteng pakikibaka para sa pambansang kalayaan, demokrasya at pangmatagalang kapayapaan
February 25, 2024 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Ngayong Pebrero 25, makalipas ang 38 taon, ginugunita natin ang Pag-aalsang EDSA sa gitna ng imbing pakana ng rehimeng US-Marcos II na ibaon at labusawin ang diwa ng anti-diktadura at demokratikong pakikibaka ng sambayanang Pilipino na nagpatalsik sa diktador na si Ferdinand Marcos Sr. sa Malacañang noong 1986. Sa harap nito, lumalakas naman ang militanteng […]

Various groups launch Black Friday Protest against chacha in Manila
February 24, 2024

Yesterday, February 23, various youth groups, national minorities and other democratic sectors launched simultaneous and successive activities and protests against the foreign-orient and anti-people scheme to amend the 1987 Constitution or charter change (chacha). In Manila, youth groups marched along the university belt (U-Belt) against chacha, especially for opening up the education sector to full […]

Black Friday Protest laban sa chacha, inilunsad sa Maynila
February 24, 2024

Magkakasabay at magkakasunod na aktibidad at aksyong protesta ang inilunsad ng iba’t ibang grupo ng kabataan, pambansang minorya at ibang demokratikong sektor kahapon, Pebrero 23, laban sa maka-dayuhan at anti-mamamayang pakanang pagbabago sa Konstitusyong 1987 o charter change (chacha). Sa Maynila, nagmartsa ang mga grupo ng kabataan sa tinaguriang university belt (U-Belt) laban sa chacha, […]

₱38 wage increase in Region XI, far inadequate
February 24, 2024

“It is not enough to provide for the needs of our families,” this is the verdict of Davao region workers over the recently issued order of the Regional Tripartite Wage Board (RTWPB)-XI on February 20 for wage increases. The agency awarded a meager ₱38/day increase over the previous ₱443/day minimum wage. The region was one […]

₱38 dagdag-sahod sa Region XI, malayong di nakasasapat
February 24, 2024

“Hindi sapat para tustusan ang pangangailangan ng aming mga pamilya,” ito ang husga ng mga manggagawa sa rehiyon ng Davao sa kakalabas lamang na kautusan ng Regional Tripartite Wage Board (RTWPB)-XI noong Pebrero 20 para sa dagdag-sahod. Iginawad ng ahensya ang kakarampot na ₱38/araw na dagdag sa dating ₱443/araw na minumum. Isa ang rehiyon sa […]

Anti-chacha coalition formed in Panay
February 24, 2024

Various groups and individuals gathered in a forum in Iloilo City on February 20 to launch a coalition in the Panay region to fight the Marcos regime’s charter change or “chacha” scheme. Atty. Neri Colmenares of Bayan Muna Partylist, and Bishop Gerardo Alminaza, acting Jaro Auxiliary Archbishop and bishop of the San Carlos Diocese in […]

Koalisyong kontra-chacha, binuo sa Panay
February 24, 2024

Nagtipun-tipon sa isang porum sa Iloilo City ang iba’t ibang mga grupo at personahe noong Pebrero 20 para itatag ang koalisyon sa rehiyon ng Panay na lalaban sa isinusulong na charter change o “chacha” ng rehimeng Marcos. Dumalo sa pagtitipon at nagsilbing panauhing pandangal sina Atty. Neri Colmenares ng Bayan Muna Partylist, at Bishop Gerardo […]

Planado at Sistematisado ang sunod-sunod na Sunog na Sumiklab sa Lalawigan ng Cavite
February 22, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Cavite | Simeon Magdiwang | Spokesperson |

Mistula naging ‘fire capital’ ang lalawigan ng Cavite dahil sa dami ng naitatalang sunog nitong mga nakaraang linggo. Malaking bilang ng mga nasunugan ay matatagpuan sa syudad ng Bacoor na sinundan sa Imus at Kawit. Sa loob ng dalawang linggo, daan-daang pamilya at indibidwal na ang nawalan ng kanilang panirahan. Kasabay ng pagkawala ng kanilang […]

Tunay na pagbabagong panlipunan, hindi charter change ang solusyon sa suliranin ng malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino
February 22, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Kaisa ng mamamayang Palaweño at sambayanang Pilipino, ginugunita ng NDFP-Palawan ang pag-aalsang EDSA ng 1986 na nagpatalsik sa pasistang diktador na ama ng kasalukuyang ilehitimo, korap, palpak, papet at pasistang presidenteng Ferdinand Marcos Jr. Napapanahon ngayong gunitain ang isang matagumpay na kolektibong pagkilos ng sambayanang Pilipino sa panahong tila inuulit ng batang Marcos at mistulang […]