8 sundalo ng 17th IB, napatay sa engkwentro sa BHB-West Cagayan

Iniulat kahapon ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-West Cagayan na napatay sa isang armadong aksyon nito ang walong sundalo ng 17th IB noong Hulyo 27 sa Barangay Sicalao, Lasam, Cagayan. Sa panahong iyon, nag-ooperasyon ang dalawang batalyon ng 5th IB sa mga bayan ng Lasam, Sto. Nino at Rizal sa nabanggit na prubinsya.

Mismong mga residente ang nakakita sa bilang ng kaswalti sa hanay ng 17th IB nang inilabas ang mga bangkay sa sentro ng barangay. Anila, bukod sa mga napaslang, marami rin sa mga sundalo ang nasugatan. Hindi inamin ng 17th IB ang kanilang pinsala.

Ayon sa BHB-West Cagayan, ligtas na nakaatras ang yunit ng BHB na nakasagupa ng 17th IB. Mabilis na naagaw ng mga Pulang mandirigma ang inisyatiba at nakapagmaniobra para patamaan ang naka-engkwentrong mga sundalo. Malaking tulong sa mga mandirigma ang suportang masa at kaalaman sa tereyn sa pagmaniobra palayo sa lugar ng engkwentro.

Imbwelto ang nakasagupang yunit ng militar sa sadyang pagpaslang kina Saturnino “Ka Peping” Agunoy at ang dalawa medik na sina Augusto “Ka Val” Gayagas at Mark “Ka Uno” Canta noong Abril 14, 2022 sa Piat, Cagayan. Pawang mga di-armado at wala sa katayuang lumaban ang tatlong biktima, at kapwa senior citizen sina Ka Peping at Ka Val.

AB: 8 sundalo ng 17th IB, napatay sa engkwentro sa BHB-West Cagayan