87th IB, 1 linggong binomba ang isang bayan sa Western Samar

,

Nagdulot ng labis na takot at perwisyo sa mga residente ang isang linggong pambobomba at panganganyon ng 87th IB sa mga sakahan sa mga barangay ng San Nicolas at Aguingayan sa San Jose de Buan, Western Samar noong Setyembre 23 hanggang Setyembre 29. Araw-gabi ang pambobomba ng militar gamit ang 105mm at 155mm howitzer nito.

Noong Setyembre 23 lamang, di bababa sa 17 beses nanganyon ang mga sundalo mula alas-8 ng gabi hanggang alas-4 ng madaling araw. Sa sumunod na araw, hindi bababa sa 30 na bomba ang pinasabog ng AFP.

Dagdag perwisyo sa mga residente ang pagbabawal ng militar sa mga magsasaka na anihin ang kanilang mga palay dahil sa pambobomba at mga operasyong kombat nito.

Lubhang nangangamba ang mga magsasaka na mabulok ang palay sa kanilang mga sakahan kung hindi agad maani lalo na ngayon na mahal ang presyo ng bigas.

Hindi ito ang unang pagkakataon na nabulok lamang ang kanilang pinaghirapan dahil sa pag-atake ng pesteng militar. Ayon sa mga magsasaka, mabuti pang atakehin ng mga pesteng kulisap at daga ang kanilang palay, kaysa atakehin ng mga pesteng militar.

Giit nila, kahit papano ay may naaani pa sila kung mga kulisap at daga ang namemeste, pero kapag ang militar ang umatake talo pa nito ang kahit anong peste dahil wala na silang maaning palay. Sa halip ay labis na takot at kagutuman ang kanilang naaani.

Sa linggong iyon ay natigil din maging ang klase ng mga eskwelahan sa San Jose de Buan matapos pauwiin ng mga titser ang mga estudyante dahil sa takot sa sunod-sunod na panganganyon.

Sa ulat ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Western Samar, magkahalong takot at galit ang nararamdaman ng mamamayan sa walang habas na pambobomba. Labis na naliligalig ang kanilang mapayapang pamumuhay, nawawasak ang kabuhayan at troma na dulot ng pambobomba, laluna sa mga bata at kababaihan.

“Lalo lamang itinutulak ng militar ang mamamayan na humawak ng armas para ipagtanggol ang kanilang karapatang-tao at kabuhayan,” giit ng kumand ng BHB sa prubinsya. Hinikayat din nila ang mga biktima ng terorismo ng estado na manindigan at lumaban sa pagsali sa BHB.

AB: 87th IB, 1 linggong binomba ang isang bayan sa Western Samar