Asembleya ng mga manggagawa para sa dagdag-sahod, inilunsad sa Quezon City

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nagsama-sama ang iba’t ibang mga grupo kahapon, Abril 21, sa Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City para sa isang asembliya para talakayin ang kalagayan ng mga manggagawa at panawagang itaas ang sahod. Pinanungahan ang asembliya ng Multisectoral Wage Alliance.

Kabilang sa mga nagsalita ang IBON Foundation, Unity for Wage Increase (UWIN), Bukluran ng Manggagawang Pilipino (BMP), Gabriela Women’s Party (GWP), Bayan Muna Partylist at Promotion of Church People’s Response (PCPR). Nagkaisa ang mga dumalo sa asembliya na isulong ang pagtataas ng sahod sa nakabubuhay na antas, kasabay ng pagpapababa ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Tinalakay din ang karanasan ng mga manggagawa sa pribado at pampublikong sektor.

Giit nila, higit na napapanahon at makatwiran na muling magkaroon ng pambansang minimum na sahod, taliwas sa ngayo’y umiiral na magkakaibang sahod kada rehiyon, dahil hindi makatotohanan na mas mura ang halaga ng pamumuhay sa mga rehiyon labas ng National Capital Region.

Tinalakay sa asembliya ang malayong agwat ng minimum wage sa NCR na ₱610, pinakamataas na minimum sa buong bansa, at sa BARMM na ₱361. Alinman sa mga ito ay malayo sa kinakailangang Family Living Wage o nakabubuhay na sahod na ₱1,207 kada araw para sa may limang-kataong pamilya ayon sa pag-aaral ng Ibon Foundation. Pinasinungalingan din sa mga talakayan ang sinasabing malulugi ang mga kapitalista kung itataas ang sahod ng mga manggagawa.

Pinag-usapan din ang kalagayan ng sahod ng mga kawani ng gobyerno. Binatikos nila ang hindi makatarungang agwat ng sahod ng mga uniformed personnel (sundalo, pulis, bumbero at coastguard) kumpara sa mga nasa sibilyang burukrasya na nahahati pa sa pambansang ahensya at mga ahensya ng lokal na gubyerno. Dahil sa pag-iral ng Salary Standardization Law V at Compensation and Position Classification System, nananatiling barat ang pasahod sa mga kawani.

Sa pagtitipong ito, pinagtibay ng Multisectoral Wage Alliance ang kanilang pagkakaisa at pagsusulong ng tuluy-tuloy na mga pagkilos upang makamit pagtataas ng sahod sa nakabubuhay na antas. Bahagi rin ang asembliya ng paghahanda para sa malawakang protestang manggagawa sa darating na Pandaigdigang Araw sa Paggawa sa Mayo 1.

AB: Asembleya ng mga manggagawa para sa dagdag-sahod, inilunsad sa Quezon City