Balikatan 2024, peligro at salot sa kababaihang Pilipino

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Sa isang pahayag noong Marso 31, nanawagan ang Gabriela sa lahat ng kababaihang makabayan na magkaisa at ipagtanggol ang Inang Bayan mula sa interbensyong militar ng US na tiyak na kakaladkad sa bansa sa imperyalistang digma at sagupaan.

Ang panawagang ito ay kaugnay sa nakatakdang pagdaraos ng US ng wargame na Balikatan 2024 mula Abril hanggang Mayo sa Batanes at Palawan.

“Sa kasaysayan, ang pagdami ng mga tropang Amerikano at kanilang mga kaalyado sa mga komunidad na nakapalibot sa baseng militar o “EDCA site” ay banta sa kaligtasan, kagalingan at karapatan ng mga Pilipino, laluna ng mga bata at kababaihan,” pahayag ni Clarice Palce, pangkalahatang kalihim ng organisasyon.

Ayon sa grupo, ang paglaganap ng mga aktibidad militar at presensya ng dayuhang tropa ay nagbibigay-daan sa “prostitusyong militar,” isang porma ng prostitusyong ekslusibong nagseserbisyo sa mga pwersang militar, bilang bahagi ng “rest and recreation” ng mga dayuhang tropa. Saanman sa mundo na may malaking base at presensyang militar ang US, umiiral at lumalago ang mga lugar at pook-aliwan kung saan mayor na aktibidad ang pagbubugaw ng kababaihan at kabataan.

Sa Pilipinas, naging sentro ng ganitong klaseng prostitusyon ang malalaking base militar ng US sa Clark sa Pampanga at Subic sa Olongapo, Zambales. Noong 2012, napabalita ang “pag-arkila” ng mga sundalong Amerikano ng mga babaeng “akyat-barko” (mga babaeng ibinubugaw na inihahatid sa mga nakadaong na mga barko) habang nakadaong ang malalaking warship sa General Santos City.

Nagpahayag din ng pagtutol ang Gabriela sa gaganaping pagsubok ng isang “air defense system” na gawang-Israel sa gaganaping wargame. Kinundena nito ang rehimeng Marcos sa pananahimik nito sa henosidyo ng US-Israel sa Gaza. “(T)inatanggap pa nito ngayon sa ating bansa ang parehong klaseng mga bomba na pumapatay ngayon sa libu-libong kababaihan at kabataan sa Palestine.”

Ipinanawagan din ng grupo ang kagyat na pagpapalayas sa lahat ng mga tropang Amerikano mula sa Pilipinas at pagbabasura ng maka-US sa mga kasunduan tulad ng Visiting Forces Agreement at EDCA.

AB: Balikatan 2024, peligro at salot sa kababaihang Pilipino