Beteranong organisador ng manggagawa, pinarangalan

,

Inilunsad ng mga demokratiko at progresibong organisasyon ang tatlong araw na parangal para kay Jude Thaddeus Fernandez, beteranong organisador ng Kilusang Mayo Uno (KMU), sa University of the Philippines (UP)-Diliman noong Oktubre 10 hanggang Oktubre 12.

Nagsimula ang parangal kay Ka Jude sa pagsalubong ng mga organisasyon sa kanyang labi noong Oktubre 10 upang ihatid sa Church of the Risen Lord kung saan siya ibinurol. Nagtirik ng kandila ang mga kabataan at kalahok sa pagdating ng kanyang labi sa pamantasan.

Ang tatlong araw na pagpaparangal ay nagtapos sa isang gabi ng pagtitipon noong Oktubre 12. Naghandog ang mga organisasyon ng mga pangkulturang pagtatanghal at talumpati ng pagpupugay. Dumalo ang mga organisasyon at personaheng nakatuwang ni Ka Jude sa ilang dekada ng pakikibaka para sa masang anakpawis.

Ipinaabot ng mga maralitang tagalunsod, mga migrante, manggagawa, kababaihan, kabataan, mga taong simbahan at iba pang sektor ang kanilang pagkilala kay Ka Jude.

“Lipos ng militansya tayong nangagtitipon ngayong araw upang sariwain ang ating mga karanasan kasama si Ka Jude, ang mga aral na kanyang ibinahagi sa atin, at ang pamana ng kabang-yaman na pagsisimulan natin sa ating ibayong pagsulong. At para sa lahat ng ito, taos-puso tayong nagpapasalamat kay Ka Jude,” pagpaparangal ng KMU.

Inilahad ng organisasyon ang naging kasaysayan ng pakikibaka ni Ka Jude mula nang maging mag-aaral ng Agricultural Chemistry sa University of the Philippines Los Baños at kasapi at lider ng UP Student Catholic Action.

Anila, namulat si Ka Jude sa panahon ng pampulitikang ligalig at panunupil noong dekada ‘70 sa ilalim ng diktaduryang Marcos Sr kung kailan niya pinangunahan ang pagbubuo sa Buklod Lakas ng Mag-aaral. Pinamunuan ng grupo ang kampanya para sa pagbabalik ng demokratikong sangguniang mag-aaral, ng malayang mga pahayagang pangkampus, representasyon ng mga mag-aaral sa UP Board of Regents at pagbabalik ng Philippine History and Institution sa kurikulum.

Paglabas ng pamantasan, sumanib siya sa pakikibaka ng uring manggagawa. Anang KMU, nagsimula ang deka-dekadang karanasan ni Ka Jude sa unyonismo sa Franklin Baker sa San Pablo City—ang kauna-unahang unyon sa Laguna sa gitna ng lagim ng diktadura.

Naging susi din ang kanyang papel sa pagtatatag ng Alyansa ng mga Manggagawa sa Probinsya ng Laguna (ALMAPILA), Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan (PAMANTIK-KMU) at Organized Labor Association in Line Industries and Agriculture (OLALIA). Kasunod nito, nagsilbi rin umano si Ka Jude sa mga manggagawa ng Central Luzon. Sa nagdaang mga taon, naging katuwang din si Ka Jude ng KMU sa pagbabalangkas ng mga plano at programa nito para sa isinagawang kongreso at pagpapanibagong lakas ng pakikibakang manggagawa.

Sa pagtatapos ng parangal, ipinanata ng mga manggagawa at ibang sektor ang pagkakamit ng hustisya para kay Ka Jude at ang pagpapatuloy ng kanyang pakikibaka. Si Ka Jude ay pinatay ng mga pwersa ng estado sa tinutuluyang bahay sa Binanongan, Rizal noong Setyembre 29 sa akusasyong “nanlaban.”

AB: Beteranong organisador ng manggagawa, pinarangalan