Dagdag pensyon, hindi dagdag trabaho para sa mga senior—CPP

,

Hindi karagdagang taon ng pagtatrabaho kundi mas malaking pensyon ang kailangan ng mga senior citizen.

Ito ang reaksyon ni Marco Valbuena, Chief Information Officer ng Communist Party of the Philippines (CPP), sa panukalang pagtrabahuin pa ang mga nakatatanda imbes na magretiro at tumanggap ng pensyon. Sa isang post sa Twitter noong Agosto 10, sinabi ni Valbuena na hindi makatarungan at makatao na palawigin pa ang pagtrabaho ng mga nakatatanda para lang makaagapay sa gitna ng krisis.

Ang panukalang tinawag ni Valbuena na “kontra-manggagawa, kontra-mahirap at kontramamamayan” ay inihain ni Cong. Rodolfo Ordanes na kinatawan ng Senior Citizens Party-List at tagasuporta ni Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang House Bill (HB) No. 3220, tinatanggal ang nakasaad sa batas na edad ng obligadong pagreretiro na 65 taon. Samantala, ang life expectancy (o inaasahang haba ng buhay) sa Pilipinas ay nasa abereyds na 71 taon.

Kung maisasabatas ang panukala ni Ordanes, isasagad ang buhay ng mga manggagawa at empleyado sa pagtrabaho, sa halip na magtamasa ng mas nakaririwasang buhay matapos ang deka-dekadang pag-ambag sa ekonomya ng bansa.

Maliban sa mas malaking pensyon, dagdag ni Valbuena na dapat ay bigyan din ang mga retirado ng mga pook libangan, libreng pampublikong serbisyong pangkalusugan at abot-kaya o libreng gamot para sa mga maysakit.

“Ang pagtataas sa edad ng pagretiro ay lalo lamang magpapalaki sa bilang ng mga walang trabaho at papapabor sa malalaking kapitalista na ibaba ang mga sahod,” paglilinaw pa ni Valbuena.

Ang pagtataas ng edad ng pagretiro ay isa sa lumalaganap na anyo ng pagsasamantala sa mga manggagawa sa buong daigdig. Nitong nakaraang mga taon sa iba’t bansa, milyon-milyong manggagawa na ang lumalaban sa panukalang ito ng International Monetary Fund (IMF) at Organization for Eonomic Cooperation and Development (OECD). Ipinatutulak ng dalawang organisasyong ito sa mga gubyerno na dagdagan ang taon ng pagtrabaho ng mga manggagawa at empleyado bago sila magretiro at makatanggap ng pensyon. Para sa IMF at OECD, dahil humahaba ang buhay ng mga populasyon sa daigdig, lumalaki din ang ginagastos ng mga gubyerno para sa mga pensyon ng mga retirado.

Mga rali, welga at iba pang anyo ng protesta ang itinugon ng mga manggagawa sa mga bansa sa Europe, Sa India at China, sa Brazil at maraming iba pa. Sa isang rali sa Russia noong 2018, ipinahayag ng mga manggagawa na “Gusto naming mabuhay sa pensyon at hindi ang mamatay sa trabaho!” Sa Belgium, maging ang mga sundalo na nais ding palawigin ang serbisyo ay nagprotesta rin.

Pabor sa militar ng Pilipinas

Sa kaso ng Armed Forces of the Philippines (AFP), ikinatuwa ng mga heneral ang pagpapalawig sa kanilang pagretiro nang tatlong taon mula sa dating edad ng pagretiro na 56. Ito ang nakasaad sa bagong batas na RA 11709, na nagbigay din ng tatlong-taong termino para sa pinuno ng militar sa pambansang kumand. Samantala, pinanatili sa 56 ang edad ng pagretiro ng lahat ng iba pang tauhan at upisyal.

Nais ito ng mga heneral dahil pabor ito sa paglulunsad ng sustenidong programa sa kontrainsurhensya na nasa ilalim ng isang namumuno. Pero mas mahalaga, ang mas mahabang termino ng mga heneral ay nangangahulugan din ng paldo-paldong kikbak sa mga kontrata ng “AFP modernization” at suhol ng mga kriminal na sindikato.

Bentahe naman sa iba pang tauhan at upisyal ang mantinidong edad ng pagreretiro. Hindi tulad ng sibilyang mga manggagawa at empleyado, ang mga sundalo at iba pang unipormadong tauhan ng gubyerno ay hindi nagbabayad ng kontribusyon para sa kanilang pensyon. Kapag magretiro, kakaltasin sa buwis ng bayan ang kanilang pensyon. Tinatayang sa loob ng susunod na 20 taon, kukuha sa pambansang badyet ng ₱850 bilyon taon-taon para ipantustos sa pensyon ng mga retiradong armadong tauhan ng estado.

AB: Dagdag pensyon, hindi dagdag trabaho para sa mga senior—CPP