Archive of Economy

Panic-buying of rice in Davao City reflects the city's severe crisis
July 16, 2024

There was widespread panic-buying of rice in Davao City from July 9 after its insufficient supply in the city spread on social media. Many netizens posted about the shortage of rice in major markets, particularly in Bankerohan Public Market. Panic-buying was observed in long queues at rice markets on Monteverde St. The agriculture department’s local […]

Panic-buying ng bigas sa Davao City, salamin ng matinding krisis sa syudad
July 16, 2024

Nagkaroon ng malawakang panic-buying ng bigas sa Davao City mula Hulyo 9 matapos kumalat sa social media na kulang na ang suplay sa syudad. Maraming netizen ang nag-post sa kulang na ang suplay ng bigas sa mayor na mga palengke, partikular sa Bankerohan Public Market. Naobserbahan ang panic-buying sa mataas na pila sa mga bilihan […]

Rice prices will unlikely decrease despite tariff cuts
July 11, 2024

The price of rice in the market is still high this month despite Ferdinand Marcos Jr.’s promise that it will decrease when reducing the tariff imposed on imported rice by 20% (from 35% to 15%). Marcos regime officials boasted that it could be reduced by P9/kilo (later lowered by P5/kilo) this July due to the […]

Presyo ng bigas, dudang bababa sa kabila ng kaltas-taripa
July 11, 2024

Mataas pa rin ang presyo ng bigas sa merkado ngayong buwan sa kabila ng pangako ni Ferdinand Marcos Jr na bababa ito bawasan nang 20% (mula 35% tungong 15%) ang taripang nakapataw sa imported na bigas. Ipinagyabang ng mga upisyal ng rehimeng Marcos na ngayong Hulyo ay maaaring mabawasan nang hanggang ₱9/kilo (malao’y ibinaba sa […]

Deceitful use of inflation data
July 06, 2024

The Marcos regime recently boasted that the country’s inflation rates has dropped, particularly from May (3.9%) to June (3.7%). This was coupled with Ferdinand Marcos Jr’s boast that his regime was taking measures to steadily reduce inflation.This “declining inflation” will most probably be one of the topics in his upcoming State of the Nation Address. […]

Lokohan sa datos ng implasyon
July 06, 2024

Ipinagmalaki kamakailan ng rehimeng Marcos na bumaba ang tantos ng implasyon ng bansa, partikular mula Mayo (3.9%) tungong Hunyo (3.7%). Idinugtong ito sa pagmamayabang ni Ferdinand Marcos Jr na gumagawa ang kanyang rehimen ng mga hakbang para tuluy-tuloy na bumaba ang implasyon. Pinakamalamang, isa ang “bumababang implasyon” sa mga papaksain sa paparating niyang State of […]

Groups mock Marcos Jr's distribution of aid in Negros as a publicity stunt
June 29, 2024

Progressive groups staged a protest against Ferdinand Marcos Jr and his wife Liza Araneta Marcos’ visit in Bacolod City on June 26. The groups under Bayan-Negros marched from Libertad Market to the University of Negros Occidental Recoletos (UNO-R), where Marcos was scheduled to distribute ₱10,000 each to over 8,000 farmers affected by El Niño in […]

Pamumudmod ni Marcos Jr ng ayuda sa Negros, kinutya
June 29, 2024

Sinalubong ng protesta ng mga progresibong grupo ang pagbisita ni Ferdinand Marcos Jr at kanyang asawa na si Liza Araneta Marcos sa Bacolod City noong Hunyo 26. Nagmartsa ang mga grupo sa ilalim ng Bayan-Negros mula Libertad Market tungong University of Negros Occidental Recoletos (UNO-R) kung saan nakatakda noon si Marcos na mamudmod ng ₱10,000 […]

Teachers' organization set to monitor the sectoral rights during school break
June 07, 2024

The Alliance of Concerned Teachers (ACT) Philippines launched on June 5 its ‘Bantay Benepisyo at Karapatan’ campaign to ensure that teachers’ rights are respected during their school break. The break will last from June 1 to June 30 during which teachers cannot be assigned duties and activities. This policy was contained in Department of Education […]

Organisasyon ng mga guro, babantayan ang karapatan ng sektor ngayong bakasyon
June 07, 2024

Inilunsad ng Alliance of Concerned Teachers (ACT) Philippines noong Hunyo 5 ang kampanya nitong ‘Bantay Benepisyo at Karapatan’ para tiyakin na iginagalang ang karapatan ng mga guro ngayong panahon ng bakasyon. Tatagal ang bakasyon sa eskwela mula Hunyo 1 hanggang Hunyo 30 kung saan hindi pwedeng bigyan ng mga tungkulin at aktibidad ang mga guro. […]