Dagdag-sweldo at dagdag-badyet para sa mga ospital, ipinanawagan

Nagtungo sa Senado ang mga manggagawang pangkalusugan sa ilalim ng Alliance of Health Workers ngayong araw para ipanawagan ang dagdag-badyet para sa mga pampublikong ospital.

“Sa halip na dagdagan ang badyet, itinutulak ng administrasyong Marcos ang ibayong pribatisasyon ng mga pampublikong ospital sa pamamagitan ng pagbabawas ng badyet nito para sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE,” pahayag ng grupo. Kabilang sa kakaltasan ng badyet ang Philippine General Hospital (PGH) at mga espesyalisadong ospital tulad ng Lung Center of the Philippines (LCP), Philippine Heart Center (PHC), Philippine Children’s Medical Center (PCMC) at National Kidney and Transplant Institute (NKTI). “Para epektibo naming mapagsilbihan ang aming mga pasyente, hindi dapat binabawasan at sa halip ay dagdagan ang badyet sa MOOE laluna ngayong dumarami ang mga pasyente sa mga ospital na ito.”

Umaabot sa P881 milyon ang ibinawas na badyet sa apat na espesyalisadong ospital at P19.44 milyon sa PGH. Wala ring inilaan na badyet para sa capital outlay (madalas nakalaan para sa gamit-medikal) ng PGH.

“Sa nakaraang mga taon ang badyet sa capital outlay ng mga ospital para sa pagkukumpuni ng mga pasilidad at pagbili ng bagong mga makina ay ZERO,” ayon pa sa mga manggagawang pangkalusugan. Sa halip nakalaan ang malaking bulto ng badyet pangkalusugan sa Philhealth, na maanomalya at pekeng paggasta ng pondong nakalaan para sa serbisyong pangkalusugan, anito.

Nanawagan din ang mga manggagawa sa sektor ng dagdag-sweldo at tamang benepisyo at pag-empleyo ng dagdag na mga regular at di kontraktwal na mga manggagagawang pangmedikal.

Ayon sa AHW, mayroong 21,098 bakanteng regular na pusisyon sa DoH sa kasalukuyan, pero patuloy ang pag-empleyo ng mga kontraktwal.

“Naninindigan kami na kailangan punan ang mga bakanteng pusisyon, dagdagan pa ang mga ito, at gawing regular ang mga kontraktwal,” ayon sa grupo. Ito ang makakaresolba sa nagpapatuloy na problema sa kakulangan sa tao at mahahabang pila ng mga pasyente na napagkakaitan ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan, anito.

AB: Dagdag-sweldo at dagdag-badyet para sa mga ospital, ipinanawagan