Archive of Health

Health workers win long-delayed Covid-19 allowance
March 17, 2024

Due to their persistent clamor, health workers in government-owned and -controlled corporations (GOCC), Philippine General Hospital (PGH) and Department of Health (DOH)-owned hospitals have finally acquired their much-delayed Covid-19 allowance or Health Emergency Allowance. They received the allowance on March 13 (GOCC), and in February (PGH and others), which originally was supposed to be released […]

Labis na naantalang Covid-19 alawans para sa mga manggagawang pangkalusugan, nakamtan na
March 17, 2024

Dahil sa walang tigil na paggigiit, nakamtan na ng mga manggagawang pangkalusugan sa mga ospital na Government Owned and Controlled Corporations (GOCC), sa Philippine General Hospital (PGH) at mga hawak ng Department of Health (DOH) ang kanilang labis na naantalang Covid-19 alawans o Health Emergency Allowance. Natanggap nila ang alawans noong Marso 13 (GOCC), at […]

Health workers mark Black Hearts Day on Valentine’s Day
February 16, 2024

Health workers from private and public hospitals in Metro Manila and Baguio City marked “Black Hearts Day” on February 14, Valentine’s Day. According to them, the black heart symbolizes their frustration with the Marcos regime for its continued denial of living wages, delayed benefits, widespread contractualization in the sector and other long-standing demands of health […]

Black Hearts Day sa Araw ng mga Puso, inilunsad ng mga manggagawang pangkalusugan
February 16, 2024

Naglunsad ng tinagurang “Black Hearts Day” ang mga manggagagawang pangkalusugan mula sa pribado at pampublikong ospital sa Metro Manila at Baguio City noong Pebrero 14, Araw ng mga Puso. Anila, simbolo ang itim na puso ng kanilang pagkadismaya sa rehimeng Marcos sa nagpapatuloy na pagkakait nito sa kanila ng nakabubuhay na sweldo, mga naunsyaming benepisyo, […]

Tuluy-tuloy na protesta para sa benepisyo at karapatan, inilunsad ng mga manggagawang pangkalusugan
December 14, 2023

Walang-maliw na mga kilos protesta at aksyong masa ang inilunsad ng mga manggagawang pangkalusugan at kanilang unyon sa pamumuno ng Alliance of Health Workers (AHW) mula pa noong Disyembre 5. Linggo-linggong naglulunsad ng mga pagkilos ang AHW sa mga ospital. Noong Disyembre 13 sumugod sila sa Department of Budget and Management (DBM) para igiit ang […]

Kagawaran sa kalusugan, muling kinalampag ng mga manggagawang pangkalusugan
November 13, 2023

Panibagong protesta ang inilunsad ng mga manggagawang pangkalusugan sa Department of Health (DoH) sa Maynila ngayong araw, Nobyembre 13, para ipanawagan ang dagdag-sweldo, mga benepisyong matagal nang naantala, at pagbabalik sa badyet na tinapyas sa sektor ng kalusugan. Lumahok sa protesta ang iba’t ibang unyon sa pribado at pampublikong ospital na kasapi ng Alliance of […]

Condemn Zionist Israel for attacks against al-Shifa Hospital
November 12, 2023 | Communist Party of the Philippines | Marco Valbuena | Chief Information Officer |

Together with the Filipino people, the Communist Party of the Philippines (CPP) expresses great outrage against the Zionist Israeli regime whose armed forces deployed tanks and troops to surround, shell and attack the al-Shifa Hospital in northern Gaza since yesterday. The attacks against Gaza’s biggest hospital is an unspeakable war crime and adds to the […]

“Health workers run,” inilunsad para sa dagdag-sweldo
October 29, 2023

Nagsama-sama ang mga manggagawang pangkalusugan sa inilunsad na “Health Workers Run for Salary Increase” sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City noong Oktubre 26 para ipamalas ang kanilang pagkakaisa sa panawagang dagdag-sweldo. Sa aktibidad na ito, sama-samang tumakbo ang mga manggagawang pangkalusugan sa palibot ng naturang parke. “Sa harap ng sumisirit na presyo ng mga […]

Martsa para sa Negros, isinagawa ng mga manggagawang pangkalusugan
October 17, 2023

Nagmartsa ang humigit-kumulang 100 manggagawang pangkalusugan sa ilalim ng Justice for Negros noong Oktubre 15 sa Taft Avenue sa Maynila para manawagan ng hustisya sa gitna ng kagutuman, malnutrisyon at kahirapan sa Negros. Binuo ang Justice for Negros Campaign noong Agosto 2023, para itulak ang gubyerno ng Pilipinas na tugunan ang kinahaharap na mga suliranin […]

Mga manggagwang pangkalusugan, nagprotesta para sa benepisyo at badyet
October 13, 2023

Muling nagkasa ng protesta ang mga manggagawang pangkalusugan noong Oktubre 10 sa tapat ng Jose R. Reyes Memorial Medical Center (JRRMMC) sa Avenida Rizal sa Maynila para igiit ang dagdag-sweldo, agarang pagbibigay ng mga benepisyo at mas malaking badyet para sa sektor ng kalusugan. Nagtipun-tipon sa protesta ang mga kasapi ng Alliance of Health Workers […]