Daw adik nga hinungog nga pagpang-red-tag ni Duterte, gimakmak sa PKP

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Gimakmak karon sa Partido Komunista ng Pilipinas (CPP) ang “hinungog nga pagpang-red-tag” ni Rodrigo Duterte sa usa ka recorded nga pamahayag kagahapon ug gisibya sayo karong adlawa.

Gisundog ni Duterte ang bag-ong mga pamahayag ni Lorraine Badoy sa NTF-Elcac, sa dihang iyang gihinganlan ang mga party-list ubos sa Makabayan bloc nga “mga prente sa komunista” nga gisulti sa PKP nga “nagkagrabeng pagpang-red-tag batok sa patriyotiko ug demokratikong pwersa ug sa nag-unang mga partido pulitikanhong oposisyon.”

Gimakmak ni CPP Chief Information Officer Marco L. Valbuena si Duterte sa “praktikal nga pagmarka og pula sa likod sa liboan ka ordinaryong katawhan nga kaabin niining mga progresibong grupo, aron targeton sa militar ug kapulisan.”

Si Valbuena miingon nga ang mga pamahayag ni Duterte kagabii usa ka walay ulaw nga hulga. “Nahibalo kitang tanan kung paunsa gibiktima sa pagpang-red-tag sa tiranikong rehimen ang liboang katawhan sa desperasyong pahilumon ang masa ug pugngan sila sa pagduso sa ilang demokratiko ug patriyotikong mga pangayo,” matud ni Valbuena. “Iya mismong gimandoan ang mga pulis nga bungkagon kini nga mga organisasyon sa ilalum sa Anti-Terrorist Law.”

“Gihimo ni Duterte nga bugok ang mga Pilipino pinaagi sa pagpamugos sa iyang walay basihanan nga yawyaw nga ang maong mga party-list mga ‘komunistang prente,” dugang ni Valbuena. “Si Duterte ug Badoy ang dagkung mga bakakon. Gihimo nilang burong ang katawhan. ”

“Si Duterte ug ang iyang mga alipures sa NTF-Elcac nagpakaaron-ingnon nga dili makaila tali sa ligal nga pulitikanhong mga kalihukan, lakip ang eleksyon, kung asa nagsalmot dinhi ang mga demokratikong partido ug organisasyon sulod sa gambalay sa konstitusyon ug mga balaod sa reaksyunaryong gubyerno, ug sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog nga gilunsad sa Bagong Hukbong Bayan nga gipangulohan sa PKP sa kabanikanhan,” pagpatin-aw ni Valbuena.

“Dili ba kataw-anan nga samtang gusto sa NTF-Elcac nga isurender sa NPA ang ilang mga armas ug ‘makig-alayon sa sistema’, gitukmod na hinuon nila ang mga ligal nga demokratikong pwersa pagawas sa natad sa eleksyon ug sa labaw pang gipasigpit ang demokratikong espasyo?” matud ni Valbuena.

Si Valbuena nagkanayon nga ang mga tirada ni Duterte batok sa mga progresibong party-list kabahin sa iyang scenario-building (plano) nga posibleng modangop sa martial law o usa ka matang sa emerhensiyang paghari, atubangan sa nagkadaghang “rali sa katawhan” agig suporta sa nag-unang oposisyon sa pulitika.

“Samtang nagkadaku ang kasilag sa katawhan kang Duterte ug sa iyang ‘pinili’ sa eleksyon sa Mayo 2022, ang oposisyon nga girepresentahan niini nga mga grupo padayong midaghan,” matud niya. “Kini ang hinungdan nganong nataranta si Duterte ug ang iyang mga heneral.”

“Si Badoy, nga klarong nagpalipay sa iyang amo nga si Duterte, anaa sa todong pagpang-red-tag,” matud ni Valbuena. Nag-aghat kini sa mga organisasyon sa pagsang-at og daghang mga kriminal nga kaso ug mga reklamo tungod sa iyang paggamit sa mga rekurso sa gubyerno sa paghimo og negatibong kampanya.”

“Nasayod kaayo ang katawhang Pilipino niini nga mga taktika. Siguradong suklan nila ang mga pag-atake sa rehimen batok kanila,” panapos niya. (CPP Information Bureau)

AB: Daw adik nga hinungog nga pagpang-red-tag ni Duterte, gimakmak sa PKP