Detatsment ng militar sa Ilog, pinaputukan ng BHB-Soutwest Negros

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Naglunsad ng isang operasyong haras ang yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Soutwest Negros laban sa isang detatsment ng militar sa Pinggot, Ilog noong Oktubre 20, alas-7 ng gabi. Ayon sa naturang yunit, inilunsad ito bilang tugon sa pasistang atake at pang-aabuso ng militar sa masang magsasaka sa Ilog at karatig nitong mga bayan.

Kabilang sa mga pang-aabuso ng militar ang pagpapasabog ng 47th IB ng isang M203 sa magsasakang si Alfredo Dantes nang makasalubong siya ng nag-ooperasyong mga sundalo sa Sityo Looc, Camindangan, Sipalay City ngayong buwan. Ininteroga rin ng mga sundalo si Dantes na nagdulot ng matiding troma sa kanya.

Samantala, noong Oktubre 20, ninakaw at inihaw ng tropa ng 47th IB ang manok ni Regulo Sabugero sa Sityo Kutod, Camindangan, Sipalay City.

Noong huling linggo ng Setyembre, labis na troma ang idinulot sa masa ng araw-gabi na panganganyon ng Philippine Army malapit sa Sityo Binus-ay, Barangay Camindangan, Sipalay City. Anila, hindi bababa sa 40 bomba ang pinasabog ng mga sundalo. Tumama ang mga ito malapit sa kanilang lugar.

Simula Mayo 30, sinasaklaw ng operasyong militar ng mga sundalo ang walong baryo o 35 sityo ng Cauayan at dalawang baryo o 10 sityo ng Sipalay. Nasa 200-300 sundalo ang nanghahalihaw sa lugar.

AB: Detatsment ng militar sa Ilog, pinaputukan ng BHB-Soutwest Negros