Dinukot na beteranong organisador-manggagawa ng Mindanao, ipinalilitaw

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Mariing kinundena ng Kilusang Mayo Uno at mga demokratikong organisador ang rehimeng US-Marcos at mga pasistang galamay nito sa pag-aresto at sikretong detensyon sa batikang organisador manggagawa sa Southern Mindanao na si William Lariosa.

Dinukot ng mga ahente ng estado si Lariosa, 63, noong Abril 10 sa Barangay Butong, Quezon, Bukidnon. Hanggang ngayon, hindi alam ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan kung saan siya dinala.

Matagal nang pinag-iinitan ng militar si Lariosa at kanyang pamilya. Marami na siyang natanggap na banta at panggigipit kung kaya nagsangtwaryo siya sa Bukidnon.

“(Dapat) na kagyat na ilitaw si William Lariosa!” panawagan ng KMU. Nanawagan din ito sa kapwa manggagawa na patindihin ang paglaban para sa mga karapatan sa paggawa, at sama-samang panagutin ang rehimeng US-Marcos sa paglabag nito sa mga batayang karapatan ng mamamayan.

AB: Dinukot na beteranong organisador-manggagawa ng Mindanao, ipinalilitaw