European Union, hinamon ng NDFP na muling imbestigahan ang rekord sa karapatang-tao ni Marcos Jr

,

Dismayado ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa deklarasyon ng presidente ng European Union (EU) na si Ursula von der Leyen matapos bumisita sa bansa noong Hulyo 30 hanggang Agosto 1. Ayon kay der Leyen, ang kalagayan ng karapatang-tao sa Pilipinas sa ilalim ng rehimeng Marcos Jr ay “higit na maayos.”

Hindi naitago ni Marcos Jr ang pagkalugod sa pagsasabing “magkatulad mag-isip ang Pilipinas at EU sa pareho nitong pagtataguyod sa demokrasya…pag-iral ng batas, kapayapaan at katatagan, at karapatang-tao.” Ayon kay Ka Louie Jalandoni, Chief International Representative ng NDFP, “isa itong malinaw na pagbaligtad sa katotohanan.”

Hindi lubos na maunawaan kung bakit nagbago ang pananaw ng EU dahil mismong ang European Parliament ang naglabas ng resolusyon kaugnay ng kalagayan ng karapatang-tao sa Pilipinas noong 2022, ayon kay Jalandoni. Sa isang resolusyon, itinutulak ng EU ang Gubyerno ng Republika ng Pilipinas na gawin ang sumusunod:

  • wakasan ng mga awtoridad ang red-tagging sa mga organisasyon at indibiwal
  • wakasan ang pampulitikang panggigipit kay Senator Leila De Lima at kagyat na iatas ang kanyang walang kundisyong pagpapalaya; at papanagutin sa patas na pagdinig ang lahat ng responsable sa kanyang arbitraryong detensyon
  • magsagawa ng imbestigasyon sa mga ekstrahudisyal na pagpaslang
  • tiyakin ang imbestigasyon at pagpapanagot sa lahat ng mga pulis at pulitikong hinihinalang may tuwirang kumand sa mga krimen sa internasyunal na batas at iba pang mga seryosong paglabag sa karapatang-tao

Hinikayat din ng naturang resolusyon ang mga estadong kasapi ng EU na iwasan ang pagbibigay ng armas, teknolohiya sa paniktik at iba pang kagamitan na maaaring gamitin sa internal na panunupil ng mga awtoridad ng Pilipinas.

“Walang naging pagbabago sa porma at esensya ang kampanyang panunupil ni Marcos Jr sa mga naunang rehimen sa kanya,” ayon pa kay Jalandoni.

Sa tala ng Ang Bayan, 94,448 ang naging biktima ng mga paglabag sa karapatang-tao sa unang taon ng rehimeng Marcos Jr. Naitala nito ang aabot sa 954 kaso (o higit dalawang kaso kada araw) ng mga paglabag sa karapatang-tao sa buong bansa. Sa mga kasong ito, umaabot na sa 103 ang biktima ng pampulitikang pamamaslang.

“Imbes na wakasan ang kultura ng red-tagging…pinatindi pa ni Marcos Jr ang kultura ng kawalang pakundangan. Hinirang niya ang bise presidente at mga myembro ng gabinete sa mga susing pusisyon sa NTF-Elcac. Naglulunsad ang NTF-Elcac ng terorismong inuudyukan ng estado,” ayon kay Jalandoni.

Pinansin din ni Jalandoni ang pagpigil ni Marcos Jr sa pagpasok ng International Criminal Court (ICC) sa Pilipinas na ibayong pagkakait ng hustisya sa mga biktima ng pekeng gera sa droga ng dating rehimeng Duterte. “Dapat itong mapagnilay-nilayan ng EU, laluna at ang mga kasapi nitong bansa ay mga bahagi din at sumusuporta sa ICC,” aniya.

AB: European Union, hinamon ng NDFP na muling imbestigahan ang rekord sa karapatang-tao ni Marcos Jr