Grades 11 at 12, walang saysay

Dapat ibasura na ang programang K-12 at ibalik sa dating anim na taon ang elementarya at apat na taon ang hayskul. Ito ang paulit-ulit na panawagan ng Alliance of Concerned Teachers. Sa isang pahayag noong Abril 27, tinawag nitong “walang saysay” ang idinagdag na Grade 11 at 12, at sinabing wala ni isang pananaliksik ang nagkapagpatunay na epektibo ito. Isinabatas at ipinatupad ang programang K-12 noong 2013 sa ilalim ng rehimeng US-Aquino II.

Muling ipananawagan ng ACT ang pagbabasura matapos maghapag ng panukala si Rep. Gloria Arroyo na gawing “boluntaryo” ang pag-enrol sa Grade 11 at Grade 12. Ang mga nais magtuloy sa kolehiyo na lamang ang obligahing mag-enrol para rito.

“Ang pagsasabing gawing boluntaryo ang Grade 11 at Grade 12 ay nagpapatunay sa kapalpakan ng K-12,” ayon kay Vladimir Quetua, tagapagsalita ng ACT. Mas mabuti pang tanggalin na ang dalawang gradong ito at ibalik sa junior high school ang mga gurong itinalaga rito. “(Ito ay para) makatulong sa pagpuno sa kasalatan ng guro at klasrum sa antas na ito at mapaliit ang laki ng mga klase sa mas mapangangasiwaan na antas,” aniya.

Dapat ding baguhin ng buo ang kurikulum ng batayang edukasyon na sa ngayon ay hindi nakatuon sa isang tunay na programa para sa pambansang pag-unlad, dagdag ni Quetua.

Tampok rin ang kapalpakan ng K-12 sa serye ng mga pagdining na isinagawa sa Senado noong nakaraang linggo. Dito, nabunyag na hindi nag-eempleyo ng mga gradweyt ng senior high school ang burukrasyang sibil ng gubyerno. Tinawag ito ng isang senador bilang “labis na di makatarungan” lalupa’t ang gubyerno ang nagmandato sa programang K-12 sa pangakong agad na makakukuha ng trabaho ang mga gradweyt nito.

Sa inisyal na pag-aaral, nasa 10% lamang ng mga gradweyt ng senior high school ang nakahanap ng trabaho. Ang 83% sa kanila ang tumuloy sa kolehiyo. Gayunpaman, napag-alaman din sa pagdinig sa Senado na 68% lamang sa mga nagtapos sa Grade 10 ang tumutuloy sa Grade 11. Ibig sabihin, nasa 2 milyon ang tumitigil sa pag-aaral matapos ang gradong ito.

AB: Grades 11 at 12, walang saysay