Archive of Youth & Students

KM-Cebu celebrates NPA anniversary
April 03, 2024

The Kabataang Makabayan (KM)-Cebu and the KM-Cheene Dacalos chapter put up posters and calls at the University of the Philippines (UP)-Cebu campus in Cebu City last week. This was part of the celebration of KM members on the 55th anniversary of the New People’s Army on March 29. Prominent in the written calls is the […]

KM-Cebu, ipinagdiwang ang anibersaryo ng BHB
April 03, 2024

Nagpaskil ng mga poster at panawagan ang Kabataang Makabayan (KM)-Cebu at KM-Balangay Cheene Dacalos sa kampus ng University of the Philippines (UP)-Cebu sa Cebu City noong nakaraang linggo. Bahagi ito ng pagdiriwang ng mga kasapi ng KM sa ika-55 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan noong Marso 29. Nakasulat sa mga ipinaskil na panawagan ang pagiging […]

Hindi magagapi ang rebolusyon sa Ilocos at buong bansa! PAtuloy na susuporta at makikilahok ang kabataang ilokano sa armadong pakikibaka! Sumapi sa New People’S Army!
March 29, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Kabataang Makabayan-Ilocos | Karlo Agbannuag | Spokesperson |

Rebolusyonaryong pagbati ang pinaparating ng Kabataang Makabayan-Ilocos sa mga magigiting na pulang mandirigma, opisyal, at lahat ng mga tagasuporta ng Bagong Hukbong Bayan (BHB o NPA), sa ika-55 na anibersaryo ng pagkakatatag nito noong Marso 29, 2024. Sa kabila ng matinding paninibasib ng kaaway, nanatili at sumusulong ang mga pulang madirigma upang magbigay lingkod sa […]

UST students and organizations unite against campus repression
March 28, 2024

Students from the University of Sto. Tomas (UST) protested in front of the university campus in Padre Noval Street, Sampaloc, Manila on March 22 to condemn the university’s repressive policies. This was after student councils, newspapers, and other campus organizations banded together on March 20 and signed a petition against the Office of Student Affairs […]

Mga estudyante at organisasyon ng UST, nagkaisa kontra represyon sa kampus
March 28, 2024

Naglunsad ng kilos-protesta ang mga estudyante ng University of Sto. Tomas (UST) sa harap ng kampus nito sa Padre Noval Street, Sampaloc, Manila noong Marso 22 para kundenahin ang mga mapaniil na patakaran ng unibersidad. Kasunod ang sama-samang pagkilos ng pagpagpapahayag ng pagkakaisa at pagpirma sa nagkakaisang pahayag ng mga konseho ng mag-aaral, mga pahayagan, […]

Youths denounce 100% foreign ownership of schools and tuition fee increase
March 27, 2024

Young students protested before the office of the Commission on Higher Education (CHED) in Quezon City on March 22 to condemn the US-Marcos regime’s push for charter change that would allow 100% foreign ownership of schools in the country. They also condemned the imminent tuition increase in private universities which they said will surely be […]

100% pag-aari ng dayuhan sa mga eskwelahan at taas-matrikula, binatikos ng kabataan
March 27, 2024

Nagprotesta ang kabataang estudyante sa harap ng upisina ng Commission on Higher Education (CHED) sa Quezon City noong Marso 22 para batikusin ang pagtataguyod ng rehimeng US-Marcos sa charter change na magpapahintulot sa 100% pag-aari ng dayuhan sa mga eskwelahan sa bansa. Kinundena rin nila ang nagbabadyang pagtaas ng matrikula sa mga pribadong unibersidad na […]

Students start commemorating NPA anniversary in schools
March 25, 2024

Revolutionary youths at the Polytechnic University of the Philippines, University of the Philippines-Visayas (Miag-ao), and UP Los Baños (UPLB) began commemorating the 55th anniversary of the New People’s Army. Members of Kabataang Makabayan (KM)-Kira Mindoro yesterday, March 24, painted slogans on walls inside campus and in nearby establishments calling to celebrate the NPA anniversary, for […]

Paggunita sa anibersaryo ng BHB, sinimulan sa mga eskwelahan
March 25, 2024

Sinimulan nang gunitain ng mga rebolusyonaryong kabataan sa Polytechnic University of the Philippines, University of the Philippines-Visayas (Miag-ao), at UP Los Baños (UPLB) ang ika-55 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan. Sa pangunguna ng Kabataang Makabayan (KM)-Kira Mindoro, isinulat sa mga pader ng PUP campus sa Sta. Mesa at ilang establisimyento malapit dito kahapon, Marso 24, […]

Filipino youth wins law against the “no permit, no exam” policy
March 21, 2024

The Filipino youth, through its representative in the Kabataan Partylist, succeeded on having a law enacted against the “no permit, no exam” policy in schools in the country. The “No Permit, No Exam Prohibition Act” or Republic Act 11984 became a full law on March 11. Kabataan Partylist first filed such a proposal in 2007. […]