Grupo ng mga pambansang minorya, binatikos ang kasinungalingan ng ahente ng NTF-Elcac

,

Binatikos ng National Council of Leaders ng Kalipunan ng Katutubong Mamamayan sa Pilipinas (Katribu) ang mga pahayag ni Jomorito Guaynon na nagpapakalat ng kasinungalingan at paninira sa mga katutubong organisasyong kumakatawan sa kanilang pakikibaka para sa lupang ninuno at sariling pagpapasya. Ginagamit ng National Task Force-Elcac si Guaynon, na dating upisyal ng Katribu, para malisyosong iugnay ang grupo sa armadong rebolusyonaryong kilusan at tabunan ang kanilang lehitimong pakikibaka.

Sa isang pahayag, sinabi ng grupo na tinanggal na nito bilang kasapi ng kanilang konseho si Guaynon dahil sa kanyang mga aksyon. Dagdag nila, “hindi na niya kinakatawan ang Kalumbay Regional Lumad Alliance at pakikibaka ng mga Lumad ng Northern Mindanao.” Paglilinaw pa ng grupo, pinilit man siya o hindi, nagsisilbi na siyang tagapagpakalat ng kasinungalingan ng NTF-Elcac.

Iniharap ng NTF-Elcac si Guaynon sa mga kumperensya nito sa midya at maraming interbyu sa programang SMNI para ired-tag ang mga lider katutubo at progresibong organisasyon at bigyan-katwiran ang panggigipit at karahasan laban sa kanila. Iniulat ng Katribu na nagpunta pa nga si Goaynon sa Baguio City para siraan ang dating mga katarabaho na sina Beverly Longid at Windel Bolinget ng Cordillera Peoples’ Alliance.

“Alam niya kung gaano kadelikado ang panrered-tag. Matapos bansagang mga kasapi ng BHB, tagasuporta o prente ng mga komunista, biktima ng ektrahudisyal na pagpaslang ng mga ahente ng estado ang mga kasapi ng Katribu,” saad ng grupo.

Si Guaynon, kasama ang lider-magsasakang si Ireneo Udarbe, ay inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) noong Enero 2019 habang papunta sa Talakag, Bukidnon para samahan ang mga magsasaka at Lumad sa pakikipagdayalogo sa mga sundalo at Commission on Human Rights. Sinampahan siya ng gawa-gawang mga kaso para ibimbin sa kulungan.

Habang nakapiit, madalas siyang binibisita ng NTF-Elcac. Gayundin, paulit-ulit na pinupuntahan ang kanyang pamilya ng mga ahente nito.

“Hindi namin lubos maisip kung anong panggigipit ang ginawa ng NTF-Elcac sa kanya at kanyang pamilya para tumalikod sa kanyang mga prinsipyo,” pahayag ng Katribu. Ang dating mga prinsipyong itinataguyod niya, ay parehong mga prinsipyong ipinaglalaban ng Katribu, ayon sa grupo.

“Pero ngayon na hindi na niya itinataguyod ang mga ito, hindi na siya maaaring manatiling kasapi ng konseho ng Katribu,” paglilinaw nila.

“Sa kabila nito,” paninindigan ng grupo, “nananatiling matatag ang Katribu sa mga prinsipyo nito…na pagkaisahin ang mga katutubong mamamayan (sa) pagtatanggol sa kanilang lupang ninuno.”

AB: Grupo ng mga pambansang minorya, binatikos ang kasinungalingan ng ahente ng NTF-Elcac