Guihulngan City, hinahalihaw ng daan-daang tropa ng 62nd IB

,

Nanawagan ang Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Central Negros ngayong araw sa mga residente ng Guihulngan City na maghanda para labanan ang pasistang panggagahis ng Armed Forces of the Philippines (AFP) matapos magbagsak ng 200 tropa ang 62nd IB sa dalawa nitong barangay noong Oktubre 14. Nangangamba ang yunit ng BHB para sa masa at sa kanilang kabuhayan dahil sa patuloy na operasyon at okupasyon ng mga sundalo sa lugar.

Ibinagsak ang unang bugso ng tropa ng 62nd IB sa Barangay Hilaitan noong umaga ng Oktubre 14. Inokupa ng mga sundalo ang Sityo Baby Busay at Cambulungnon kung saan sapilitan nilang pinasok at hinalughog ang mga bahay ng mga residente. Liban dito, nagpapakalat ang mga sundalo ng mga larawan ng kung sinu-sinong pinararatangan nilang mga kasapi ng hukbong bayan.

Pagkahapon sa parehong araw, nagpakat ng dagdag na tropa ng militar sa Sityo Surigao sa Barangay Binubuhan. Pinadalhan pa ng karagadagang sundalo ang Sityo Tulingon at Agbagakay sa parehong barangay pagsapit ng gabi.

“Nagdudulot ng ligalig sa mamamayan ang operasyon dahil pinapasok ang kanilang mga bahay nang walang pahintulot at inookupa ang mga ito,” ayon sa BHB-Central Negros. Pinagbabawalan rin ng mga sundalo ang mga magsasaka na pumunta sa kanilang mga sakahan sa pagdududang mga tagasuporta sila ng BHB.

Ang okupasyon ng sibilyang komunidad ay ipinagbabawal sa internasyunal na makataong batas dahil isinasapanganib nito ang buhay at kabuhayan ng mga sibilyan. Labag din sa batas ang pagblokeyo sa pagkain at ang isinasagawang pagkontrol sa kilos ng mga residente, lalupa’t wala namang armadong sagupaan sa lugar.

AB: Guihulngan City, hinahalihaw ng daan-daang tropa ng 62nd IB