Hedkwaters ng 2nd IB sa Masbate, pinaalis ng mga residente

,

Pinalayas ng mga residente ng Sityo Baclay, Barangay Bacolod, Milagros sa Masbate ang himpilan ng mga sundalo ng 2nd IB na nakatayo sa naturang sityo matapos magreklamo ang mga residente laban dito.

Ipinaabot nila ang kanilang disgusto sa pamamagitan ng pagtitipon para ipetisyon ang pagpapalayas sa kampo militar. Anila, wala itong idinulot sa kanila kundi perwisyo sa kanilang hanapbuhay at takot sa presensya ng mga sundalo, laluna sa hanay ng kabataan.

Dulot nito, natulak ang naturang batalyon na lisanin ang lugar at maghanap ng lilipatan. Tinanggihan ng ilang mga barangay ang paglipat ng 2nd IB sa kanilang lugar. Pwersahan nilang itinayo muli ang kanilang kampo sa Barangay Panicijan sa bayan ng Uson.

Ayon kay Ka Luz del Mar, tagapagsalita ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Masbate, nagsisilbing inspirasyon ang ipinamalas na katapangan at paninindigan ng mga mamamayan ng Barangay Bacolod sa iba pang komunidad upang alisin ang takot at sama-samang harapin ang atakeng militar.

Aniya, pinatunayan ng mamamayan ng Milagros ang lakas at kapangyarihan ng nagkakaisang pagkilos ng masa, lalo kung ito’y organisado sa balangkas ng malawakang anti-pasistang pakikibaka.

AB: Hedkwaters ng 2nd IB sa Masbate, pinaalis ng mga residente