Hinaing ng mga mangingisda, hindi tinugunan ni Marcos Jr

Sa loob ng isang taong panunungkulan ni Ferdinand Marcos Jr, bigo itong tugunan ang hinaing ng mga mangingisda sa bansa ayon sa grupong Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas (Pamalakaya). Ayon sa grupo, “walang makabuluhang pagbabago sa sektor ng pangisda” sa ilalim ng rehimen.

“Pinakamahirap na sektor pa rin ang mga mangingisda sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Pinanatili ni Marcos ang mga polisiya, programa, at proyekto na walang pakinabang at mapaminsala sa mga mangingisda tulad ng kumbersyon ng mga pook-pangisdaan at baybayin,” pahayag ng grupo.

Sa kasalukuyan, may 187 proyektong reklamasyon sa buong bansa, ayon mismo sa datos ng Philippine Reclamation Authority (PRA). Nagbibingi-bingihan si Marcos Jr sa mga panawagan ng mga mangignisda na itigil ang mga ito. Anila, palalayasin ng mga reklamasyon ang mga mangingisda sa kanilang komunidad at tatanggalan sila ng kabuhayan.

Sa Manila Bay, 22 proyektong reklamasyon ang binigyan ng lisensya o environmental compliance certificate (ECC) ng nagdaang rehimeng Duterte. “Sa mga unang araw pa lamang ni Marcos bilang pangulo ay nananawagan na kaming ibasura ang mga ito sa ngalan ng karapatan sa kabuhayan at malusog na ekosistema,” ayon sa Pamalakaya.

Dismayado din ang mga mangingisda sa pagtugon ni Marcos sa iba pang mahahalagang usapin sa sektor.

Anila, walang makabuluhang aksyon ang rehimen para tugunan ang agresyon ng China sa West Philippine Sea kung saan pangunahing naaapektuhan ang mga Pilipinong mangingisda. Binatikos nila ang kawalan ng mapagpasyang hakbang ng rehimen para itaguyod ang karapatan sa karagatan ng bansa sa kabila ng matibay na batayan ng Pilipinas alinsunod sa 2016 arbitral ruling.

Bigo rin ang rehimen na itaguyod ang nagsasariling patakarang panlabas ayon sa kanila. “Habang tiklop si Marcos sa agresyon ng China, pinagtibay naman nito ang interbensyon ng US sa ating pambansang soberanya at kasarinlan sa pamamagitan ng pinalawak na base-militar at malaganap na ehersisyong-militar sa karagatan ng Pilipinas,” pahayag ng grupo.

Dagdag nila, lalo ding naghirap ang mga mangingisda sa kawalan ng kongkretong suporta sa mga bulnerableng sektor sa gitna ng krisis sa ekonomiya. Binatikos nila ang rehimen sa kawalan ng sapat na ayuda at tulong para sa mga mangingisdang bumagsak ang kabuhayan dahil sa pagsirit ng presyo ng mga pangunahing bilihin, partikular ng produktong petrolyo.

Ayon sa grupo, lumitaw sa kanilang pagsisiyasat na nasa 1-2% lamang ng rehistradong mangingisda ang nakakatanggap ng katiting na ₱3,000-halaga na fuel subsidy sa antas munisipal.

“Sa kabuuan, bagsak ang hatol ng mga mangingisda sa unang taon ni Marcos Jr na bukod sa magagastos na byahe sa iba’t-ibang bansa, ay walang signipikanteng programang naipatutupad para sa mga bulnerableng sektor, kabilang ang mangingisda,” ayon sa grupo.

AB: Hinaing ng mga mangingisda, hindi tinugunan ni Marcos Jr