Hustisya sa pagkamatay ng estudyanteng si Kristel Tejada, muling ipinanawagan

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nagmartsa ang mga estudyante ng University of the Philippines (UP)-Manila kahapon, Marso 15, mula sa kampus nito patungo sa Philippine General Hospital Oblation Plaza bilang bahagi ng kanilang panawagan ng hustisya para kay Kristel Tejada sa ika-11 anibersaryo ng kanyang pagkamatay. Nagtalumpati sa protesta ang iba’t ibang mga grupo at nagtirik sila ng kandila sa pagtatapos ng programa.

Si Tejada ay dating estudyante ng UP Manila na nagpatiwakal noong 2013 nang mapilitang tumigil sa pag-aaral dahil sa kawalan ng pambayad ng matrikula.

“Labing-isang taon na ang nakalilipas nang mawala sa atin si Kristel Tejada matapos siyang kitilan ng buhay ng neoliberal na sistemang pang-edukasyon sa ating bansa,” pahayag ng UP Manila College of Arts and Sciences Student Council. Si Tejada ay estudyante sa kanilang kolehiyo na pumasok sa kursong BS Behavioral Science.

“Pumasok siya sa UP Manila na punung-puno ng pangarap subalit hindi niya ito nakamit sapagkat hirap siyang makabayad noon ng matrikula,” dagdag ng konseho. Anang konseho, tinalikuran siya ng administrasyon ng UP Manila at isinadlak ng napakataas na matrikula ng UP sa ilalim ng Socialized Tuition and Financial Assistance Program (STFAP) nito.

Higit isang dekada na, “marami pa ring katulad ni Kristel ang patuloy na pinagkakaitan ng demokratikong karapatan,” pahayag ng Kabataan Partylist-National Capital Region. Malaki ang hamon sa mga kabataan na patuloy na makikibaka hanggang sa makapag-aral ang bawat kabataan at magkaroon ng magandang kinabukasan, anito.

Nagkaisa ang kabataan sa panawagan laban sa kolonyal, komersyalisado, at anti-demokratikong porma ng edukasyon. Kaugnay nito, kinundena rin nila ang pagratsada ng rehimeng US-Marcos sa charter change na anila ay higit na magpapatindi sa komersyalisadong edukasyon.

Naglunsad din ng iba’t ibang aktibidad ang mga estudyante at organisasyon sa iba pang kampus ng UP sa buong bansa. Nagsagawa ng candle lighting protest sa UP Los Baños at UP Cebu, habang nagtayo ng mga installation art sa UP Diliman at UP Mindanao.

AB: Hustisya sa pagkamatay ng estudyanteng si Kristel Tejada, muling ipinanawagan