Iglap-Protesta para sa ika-50 anibersaryo ng NDFP, inilunsad ng mga rebolusyonaryong grupo sa Kamaynilaan

,

Naglunsad ng iglap-protesta sa EDSA sa Cubao, Quezon City ang tinatayang 300 kasapi ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) bilang paggunita sa ika-50 anibersaryo ng NDFP noong Abril 17.

Kasamang lumahok sa protesta ang mga kasapi mula sa sektor ng kabataan, magsasaka, pambansang minorya, manggagawa, guro, at manggagawang pangkalusugan. Inilunsad ng mga grupo ang kanilang programa alas-8 ng umaga sa Cubao Rotonda.

“[Patuloy na] itinataguyod ng NDFP ang interes ng sambayanan para sa ganap na kapayapaan,” pahayag ng isang tagapagsalita ng programa.

Iginiit ng mga raliyista na tanging digmaang bayan ang makasasagot sa lumulubhang kahirapan sa bansa. Sa kabila ng pagpopustura ng estado sa unti-unting pagbango ng bansa mula sa dinalang krisis ng pandemya, kasalukuyang hinaharap ng masang mamamayan ang umiiigting na krisis pang-ekonomya, dagdag pa nag-uumpugang pwersa ng dalawang imperyalistang US at China.

Sa idinagdag na probisyon ng rehimeng Marcos Jr. sa kasunduang Enhanced Defense Cooperative Agreement (EDCA) sa pagitan ng bansa at US, pinangangambahan ang pagtatayo ng karagdagang base militar sa Hilagang Luzon at pagdating ng panibagong 12,000 tropang Amerikano sa bansa.

Gayundin ang patuloy na pagpapakatuta ng rehimeng Marcos Jr. sa China sa pananatiling kimi nito sa lumalalang agresyon ng dayuhang pwersa kaban sa lokal na mga mangingisda upang angkinin ang West Philippine Sea at mga rekurso nito.

“Ang NDFP ang alyansang nagbubuklod sa mga rebolusyonaryong organisasyong masa, ito ang
\pwersang nagbibigay liwanag sa landas ng pakikibaka patungo sa maaliwalas na bukas” ani ng tagapagsalita. Sa pagtatapos ng programa, iginiit ng mga kasapi ang makatarungang paghihimagsik, at patuloy na pagsulong sa digmaang bayan sa bansa.

AB: Iglap-Protesta para sa ika-50 anibersaryo ng NDFP, inilunsad ng mga rebolusyonaryong grupo sa Kamaynilaan