Ika-20 anibersaryo ng pagsalakay ng US sa Iraq, ginunita

,

Mahigit 2,500 katao ang nagprotesta sa Washington D.C. sa US para gunitain ang ika-20 taong anibersaryo ng imperyalistang pananalakay ng US sa Iraq noong Marso 20, 2003. Panawagan nila ang pagtatapos ng mga gera ng US sa loob at labas ng bansa. Ginamit nila ang pagkakataon para ipanawagan na itigil na ng US ang pagpapatindi at pagpapatagal ng imperyalistang gera sa Ukraine.

Kabilang sa mga nagprotesta ang mga myembro ng International League of People’s Struggles, Peoples Power Assembly, Friends of Latin America, Anti-Imperialist Action (UMBC), Anakbayan DC, at Palestinian Youth Movement. Pinamunuan ang pagkilos ng United National Antiwar Coalition at Answer Coalition.

Ayon sa mga nagprotesta, winasak ng kriminal na pagsalakay ng US ang bansang Iraq na mula noon ay hindi na nakabangon sa matinding kahirapan at krisis na bunsod ng okupasyong militar, sektaryan na karahasan, pasismo, at bulok sa kaibuturang mga papet na gubyerno. Matatandaang sinalakay ng US ang bansa sa tabing ng paghahanap sa diumano’y mga nakatago “weapons of mass destruction.” Ang pagdadahilang ito ay malaon nang napatunayang isang malaking kasinungalingan. Sa aktwal, ang pakay ng US ay sipain ang anti-US na rehimen ni Saddam Hussein at agawin ang mayayamang rekursong langis ng bansa.

Daan-libong Iraqi ang napatay sa imperyalistang gera ng US sa bansa, at tinatayang siyam na milyong mamamayan ang napalayas sa kanilang mga komunidad. Nilumpo nito ang lokal na ekonomya na hanggang ngayon ay iniinda pa ng mamamayan. Ayon sa mga ulat, sangkapat sa populasyon ng bansa ay sadlak sa matinding kahirapan dahil sa gerang ito.

Samantala, libu-libong French ang humugos sa lansangan noong Marso 19 para igiit ang kagyat na pagtigil ng estadong France sa pagpapadala ng armas sa Ukraine at pag-atras ng bansa sa North Atlantic Treaty Organization (NATO). Ang tinaguriang “Martsa para sa kapayapaan” ay pangalawa na sa mga pagkilos sa bansa ngayong taon.

AB: Ika-20 anibersaryo ng pagsalakay ng US sa Iraq, ginunita