Ika-52 anibersaryo ng Christians for National Liberation, ipinagdiwang

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Ipinagdiwang ng mga rebolusyonaryong pari, madre at mga taong-simbahan noong Pebrero 17 ang ika-52 anibersaryo ng Christians for National Liberation (CNL). Sa okasyon ng kanilang anibersaryo, ipinanawagan ng pambansang pamunuan ng CNL sa buong kasapian nito sa bansa, sa Europe, North America at Asia-Pacific: “Iwasto ang mga pagkakamali, ikonsolida at palawakin ang ating hanay! Biguin ang rehimeng US-Marcos II! Isulong ang digmang bayan!”

Kasabay ng kanilang anibersaryo, ginunita rin ng grupo ang ika-152 taon ng pagkamartir ng tatlong paring Pilipino na sina Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora na kilala sa katawagang Gomburza. Sila ay mga paring pinaslang ng kolonsyalistang Espanyol na isa sa nagsilbing mitsa ng pagsulong ng Rebolusyong 1896 na nagwakas sa kolonisasyon ng Espanya sa bansa.

Sa okasyong ito, “pinagpupugayan natin at ibinibigay ang pinakamataas na parangal sa ating mga rebolusyonaryong martir at bayani na walang pag-iimbot na nag-alay ng kanilang buhay sa pakikibaka at rebolusyon,” pahayag ng grupo.

Sa kasaysayan ng CNL, nakapaglunsad ang grupo ng siyam na pambansang kongreso at naglatag ng mga programa at plano nito sa pagpapalakas sa organisasyon para isulong ang rebolusyon. Inilunsad ng CNL ang ika-9 na Kongreso nito noong Setyembre 2022 kung saan pinagtibay nito ang Limang Puntong Programa ng CNL.

“Daan-daang mga kasapi ng CNL ang nagsisilbing rebolusyonaryong tagapagbunsod ng pagbabago sa mga Kristyanong simbahan at mga komunidad sa iba’t ibang mga rehiyon at erya sa bansa,” ayon sa CNL. Anila, tumutulong ang mga ito sa pagtatayo at pagsusulong ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa kanayunan. Ibinahagi din ng grupo na marami sa kanilang mga kasapi ang nagboboluntir para direktang tumulong sa paghahanda at pagpapanatili ng mga sonang gerilya, pagbubuo ng base at pagsusulong ng rebolusyong agraryo.

Pinamumunuan din ng CNL, mula sa limitasyon ng reaksyunaryong mga institusyong kanilang kinikilusan, ang pakikibaka para sa demokratikong mga reporma sa loob ng mga simbahan sa lahat ng antas, at binibigo ang reaksyunaryong mga kalakaran at nagsusulong ng progresibong mga pagbabago sa loob nito. Sinisikap din ng CNL na gamitin ang kapangyarihan at rekurso ng mga simbahan sa panig ng pambansa demokratikong rebolusyon, pagbabahagi ng CNL.

“Sa harap ng mga ito, kinikilala ng CNL ang mga kakulangan at hamon na kailangan nitong iwasto at pangibabawan para maisulong ang rebolusyon,” pahayag nito. Anang grupo, kabilang sa mga dapat nitong bakahin ay ang suhetibismo sa porma ng empirisismong ibinubunga ng burgis at petiburgis na kaisipan at kilos.

Sa panibagong taon nitong haharapin, nangako ang CNL na magpupursigi sa konsolidasyon at pagpapalawak sa kasapian sa buong bansa para suportahan pangunahin ang armadong pakikibaka, habang pinamumunuan ang anti-imperyalista, anti-pasista at anti-pyudal na kilusang masa.

AB: Ika-52 anibersaryo ng Christians for National Liberation, ipinagdiwang