Archive of Church Sector

Panrehiyong kumperensya ng Christians for National Liberation sa Negros, idinaos
January 21, 2023

Iniulat noong Enero 19 ng panrehiyong balangay ng Christians for National Liberation (CNL) sa Isla ng Negros ang pagdaraos kamakailan ng isang kumperensya ng mga kasapi nito. Dumalo sa sikretong pagtitipon ang mga rebolusyonaryong Kristyano mula sa iba’t ibang simbahan, denominasyon, kongregasyon at institusyon sa isla. Ang CNL ay isang lihim na organisasyon na kumakatawan […]

Steadfastly fulfill the role of prophetic disciples propagating the good news of liberation and comprehensively advancing the people’s democratic revolution!
January 19, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Christians for National Liberation-Negros Island |

In a clandestine gathering held recently, members of Christians for National Liberation (CNL) – Negros, revolutionary Christians from various churches, denominations, congregations and institutions in Negros Island, manifested its unwavering resolve to consolidate and further expand its ranks and actively contribute to the advance of the revolutionary struggle in the region in all fields. The […]

Mga taong simbahan, nanawagan na tigilan ang panggigipit sa mga tagapagtanggol ng karapatang-tao
January 08, 2023

Inilunsad kaninang umaga ng mga taong-simbahan at relihiyoso ang isang piket sa Aurora Boulevard sa Quezon City bilang suporta sa 10 tagapagtanggol ng karapatang-tao na nahaharap sa kasong perjury na isinampa ni dating National Security adviser Gen. Hermogenes Esperon noong 2019. Nagtirik sila ng kandila at nagkalembang ng mga kampanilya sa pagkilos. Bago ang piket, […]

A Salute to Ka Migo
September 28, 2022 |

He looked for Christ in the stone cathedrals And in the high walls of seminaries He looked but found only The vanity of pompous rituals And the measured dichotomy of faith And polity He looked for Christ In the makeshift shelters of displaced squatters And in the rain soaked hovels amidst muddy fields And in […]

Ika-9 na Kongreso ng Christians for National Liberation, idinaos
September 27, 2022

Nagtipon ang mga kinatawan ng mga balangay at yunit ng Christians for National Liberation (CNL) sa isang hindi tinukoy na lugar sa Luzon para idaos ang ika-9 na Kongreso nito. Huling nagtipon ang Kongreso ng CNL noong 2017 sa isang larangang gerilya sa Timog Pilipinas. Ang CNL ay isang lihim na organisasyon ng mga relihiyoso […]

Christians for National Liberation successfully holds 9th Congress with firm commitment to pursue people’s war
September 27, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Christians for National Liberation (CNL) |

The Christians for National Liberation (CNL), the underground revolutionary political organization of Christians, recently held its 9th Congress in Luzon with the theme:“ Consolidate and expand our ranks! Unite and overthrow the US-Marcos II Tyranny by advancing the National Democratic Revolution with a socialist perspective! Onward with the people’s war!” Worsening political repression which continues […]

Neither imperialism nor bourgeois dictatorship but dictatorship of the proletariat led by the Party will prevail
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Christians for National Liberation (CNL) |

The Christians for National Liberation (CNL), the underground revolutionary political organization of Christians, vehemently denounces the bourgeois Philippine government’s claim that puppet, dictator, tyrant, and deposed Ferdinand Marcos Sr. left behind a “golden age of peace and prosperity.” We exclaim with a resounding voice that never it was. Instead, it was a “darkest age of […]

Lagipen ken balbaliw nga ipekse ti kondenasyon iti martial law! Papigsaen ti dangadang iti tiranya ken gun-oden ti wayawaya ken hustisya iti gimong!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Christians for National Liberation-Ilocos |

Nalawag a malaglagip ti Christians for National Liberation (CNL) iti Ilocos ti Martial Law idi naideklara daytoy idi Setyembre 21, 2022. Ita nga aldaw a maika-50 a tawenen ti Martial Law, balbaliw nga intay ipeksa ti natangken a panangilaksid tayo iti linteg militar, a nangitunda ti saan a matukod a a pasista a kinaulpit iti […]

Recall and re-echo our condemnation to the martial law! Intensify our struggle against tyranny and attain social liberation and justice!
September 21, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Christians for National Liberation-Ilocos |

The Christians for National Liberation (CNL) in Ilocos vividly recalls the Martial Law when it was declared in September 21, 2022. This day, on its 50th year, we re-echo our steadfast condemnation to the Martial Law, that delivered the Filipino masses already suffering from several forms of exploitation of the ruling classes of landlords, big […]

Revolution In and Out of Season
May 24, 2022 | Christians for National Liberation (CNL) |

The Christians for National Liberation dooms to the highest level the outcome of the May 2022 elections. It was a clear maneuvering of the ruling exploiting classes of landlords and big compradors blessed by the imperialists US and China. Again, it proves to the rottenness of the Philippine electoral system. Other than the fact that […]