Ipagtanggol ang Norte, ipinanawagan

,

Nagsasagawa ng “trooping” o pag-iikot sa mga pambansang upisina at ahensya ang mga aktibista, tagapatanggol sa karapatang-tao at katutubo mula sa Northern Luzon nitong Marso 20-21. Layunin nilang ipaabot ang kanilang pagtutol sa nagaganap na panggigipit, militarisasyon at pambobomba sa kanilang mga organisasyon at komunidad.

Nagtungo ang delegasyon sa Commission on Human Rights at Kongreso sa unang araw. Sa pangalawang araw, nag-alay sila ng mga bulaklak sa mga martir ng Norte na nakaukit sa Bantayog ng mga Bayani. Sa hapon, mapapakinggan sila sa ilulunsad na talakayan sa University of the Philippines-Diliman na pinamagataang “Kamusta Kakailian ken Kakabsat.”

“(W)alang patid ang atake sa mamamayan sa Norte,” ayon sa Cordillera People’s Alliance (CPA), isa sa mga grupong may kinatawan sa delegasyon. Ilan sa kanilang idinulog ang pagsasampa ng gawa-gawang mga kaso, pagdukot, iligal na pang-aresto, terrorist-tagging, red-tagging, media blackout, kriminalisasyon ng paglaban sa pamamagitan ng cyberlibel at iba pa.

“Ang mga ito ay tugon ng administrasyon(g Marcos) sa aming pakikibaka laban sa mapaminsalang mga proyektong pang-enerhiya at mina, liberalisasyon sa agrikultura, pribatisasyon sa tabing ng modernisasyon, at iba pag usaping dati nang nangyayari sa Norte,” ayon sa grupo. Kabilang sa mga sinampahan ng gawa-gawang mga kaso sina Windel Bolinget at Sarah Bestang Dekdeken ng CPA.

Kasama sa delegasyon ang mga aktibistang sinampahan ng gawa-gawang mga kaso tulad ng Northern Luzon 7 at mga lider mula sa Cordillera Administrative Region at Ilocos. Naroon din ang mga kinatawan ng mga komunidad na apektado ng walang patumanggang pambobomba sa Kalinga at Cagayan Valley.

Isa rito ang kabataang si Rogyn na naniniwalang ang pinakahuling pambobomba sa kanilang komunidad nitong nakaraang mag linggo ay dahil sa paglaban ng kanilang komunidad sa Saltan D hydropower project na nakatakdang itayo sa Barangay Gawaan.

Ang pambobomba sa Gawaan ay naganap noon lamang Marso 5 at nagdulot ng pinsala sa kabuhayan ng komunidad. Bago nito, binomba rin ng militar ang Baggao, Cagayan noong Enero 29. Dahil dito napwersa ang mga residente na magbakwit malayo sa kanilang mga sakaha at tirahan. May mga kaso rin ng pambobomba sa Sta. Catalina at Gonzaga, Cagayan noong 2021 at 2022.

Ang mga rehiyon sa Norte ay mga “unwilling host” sa napakaraming proyektong mapaminsala tulad ng pagmimina, malalaking dam at pang-enerhiya, ayon pa sa Philippine Task Force for Indigenous Peoples’ Rights. “Ang paglaban sa mga ito ay karaniwang itinuturing ng gubyerno at mga ahente nito bilang kontra-kaunlaran, kriminal, at terorista.”

Ang mga operasyong militar (sa Norte) ay patunay ng rumaragasang gera sibil sa Pilipinas,” ayon sa pahayag ng CPA noong Marso 19. “Ang deka-dekada nang gerang sibil (na) bunga ng krisis sa ekonomya at pulitika ay hindi malulutas a pamamagitan ng sobra-sobrang operasyong militar at mga programang kontra-insurhensya na umaabot na sa puntong hindi pinag-iiba ang mga sibilyan at kombatant.”

AB: Ipagtanggol ang Norte, ipinanawagan