Archive of Regions

Lider-aktibista sa Bicol, nakalaya matapos magpyansa
December 28, 2022

Matapos ang halos limang buwan ng iligal na pagkakakulong, pansamantalang nakalaya ang lider-aktibista na si Marites Pielago kahapon pagkatapos magpyansa. Si Pielago, tagapagtatag ng Bicolana Gabriela at upisyal ng Bagong Alyansang Makabayan sa Bicol, ay inaresto sa gawa-gawang kasong pagpaslang at bigong paslang noong Hulyo 28 ngayong taon. Pinagpyansa si Pielago ng ₱600,000 para sa […]

Pakusugon ang Partido sa prubinsya ng Masbate! Pangibabawan ang mga hamon at paningkamutang pamunuan ang pumuluyong Masbatenyo sa landas ng demokratikong rebolusyon!
December 26, 2022 | Communist Party of the Philippines | CPP Bicol Regional Committee | CPP Masbate Provincial Committee |

Pinakamahigpit na pakikiisa ang ipinapaabot ng Komiteng Prubinsya ng Masbate at ng buong mamamayang Masbatenyo sa ika-54 anibersaryo ng muling tatag na Partido Komunista ng Pilipinas—ang natatanging rebolusyonaryong organisasyong mag-aahon sa sambayanan sa kamangmangan, kahirapan at pagkaalipin. Habambuhay na Pulang saludo ang ipinapaabot ng rebolusyonaryong kilusang Masbatenyo sa lahat ng mga bayani at martir ng […]

Tugon ng NDF-Ilocos sa isinusulong ng AFP na localized peace talks ngayong ika-54 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas
December 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Mariing tinutuligsa at hindi kailanman papasok sa localized peace talks ang NDF-Ilocos na ipinapanawagan ng AFP ngayong ika-54 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas. Gusto nilang isa-isahing kausapin ang mga yunit ng NDF na nakalatag sa iba’t ibang rehiyon upang mailihis o mabali ang sentro at substansya ng usapang pangkapayapaan na pag-ugat sa armadong […]

Ad-adda pay a patibkeren ken palawaen ti Partido Komunista ng Pilipinas iti Ilocos! Papigsaen ti rebolusyonaryo a tignay masa ken paayen ti pasista nga atake ken kampanya a panagpasuko ti AFP ken NTF-ELCAC! Iyabante ti gubat ti umili!
December 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Kagiddan ti masa nga Ilokano nga agtartarigagay ti nailian a wayawaya ken demokrasya, itagtag-ay ti NDF-Ilocos ti bandera ti Partido Komunista ng Pilipinas iti idadanon ti maika-54 a tawen na. Iti panagrambak tayo ita nga aldaw, balbaliw nga intay padayawan dagiti kakadwa a kadre ken kamkameng ti Partido, dagiti Nalabbaga a kumander ken mannakigubat ti […]

Higit na patatagin at palawakin ang Partido Komunista ng Pilipinas sa Ilocos! Palakasin ang rebolusyonaryong kilusang masa at biguin ang pasistang atake at kampanyang pagpapasuko ng AFP at NTF-ELCAC! Isulong ang digmang bayan!
December 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Rosa Guidon | Spokesperson |

Sampu ng masang Ilokanong nagmimithi ng pambansang kalayaan at demokrasya, iwinawagayway ng NDF-Ilocos ang bandila ng Partido Komunista ng Pilipinas sa pagsapit nito sa ika-54 taon. Sa ating pagdiriwang ngayong araw, muli nating dinadakila ang mga kasamang kadre at kasapi ng Partido, mga Pulang Kumander at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan sa Ilocos na nagbuwis […]

A Rejoinder to the Infantile Assertions of the Reactionary DND and fascist AFP-PNP under the Terrorist Puppet Government on the Death of Comrade Jose Maria Sison
December 23, 2022 | Communist Party of the Philippines | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | CPP Ilocos-Cordillera Regional Committee |

First of all, the Regional Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP) and the Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) of the New People’s Army (NPA) in the Ilocos-Cordillera Region (ICR) bestow the highest tributes to Comrade Jose Maria Sison! He has been a great Marxist-Leninist-Maoist (MLM) thinker, leader and teacher of the […]

Mapulang Pagpupugay kay Kasamang Jose Maria Sison!
December 23, 2022 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Luzon Regional Committee |

Walang kamatayang pamana “Tuloy ang rebolusyon hanggang sa tagumpay!” Ito ang panata at pahayag ng rebolusyonaryong pwersa sa Gitnang Luzon sa pagpanaw ng dakilang guro, kadre at Pangulong tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas na si Kasamang Jose Maria Sison. Simula nang siya’y namulat sa pangangailangan ng armadong rebolusyon para ibagsak ang naghaharing estado ng […]

Wala sang untat-lupok kundi aktibo nga awayon kag paslawon ang kampanya sang armadong pagpamigos sang AFP
December 23, 2022 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | Maoche Legislador | Spokesperson |

Nangin masinulob-on ang bilog nga pwersa sang Apolinario Gatmaitan Command-New People’s Army Negros Island (AGC-NPA) kag tanan nga rebolusyonaryo nga pwersa sa isla sang Negros sang brutal nga ginpatay sang mga manug-ihaw sang 94th Infantry Brigade, Philippine Army si Ka Juanito Magbanua (Romeo Nanta). Siya ang nagligad nga isganan nga tigpamaba sang AGC-NPA halin 2010 […]

AFP, sinungaling! Tuloy ang rebolusyon at pakikibaka ng bayan sa inspirasyon ni Ka Joma
December 20, 2022 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

Desperado at katawa-tawa ang pahayag ni Col. Medel Aguillar, tagapagsalita ng AFP na walang kwalipikadong pumalit kay Kasamang Jose Maria Sison bilang pinuno ng CPP. Sino ba naman siya para magbitaw ng salita gayong wala naman siya sa pamunuan ni hindi siya kasapi ng Partido? Pumupostura ang AFP na subaybay nila ang talaksan ng mga […]

Pagpupugay at pasasalamat kay Kasamang Joma
December 18, 2022 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Public Information Office |

“Maaari akong mamatay sa ibang bansa. O maaari ring makabalik nang buhay sa Pilipinas at makasamang muli ang mga pinananabikang mga kasama doon. Ngunit ang importante, saan man naroon, gagawin natin ang lahat ng makakaya para sa kapakanan ng minamahal na mamamayang Pilipino. Tunay, walang hanggan ang pag-asa ng bawat isang rebolusyonaryo na abutin ang […]