Iselda si Imelda, giit ng mga detenidong pulitikal noong batas militar

, ,

Muling iginiit ng grupong SELDA (Samahan ng Ex-Detainees Laban sa Detensyon at Aresto) sa Korte Suprema na dapat nang ikulong si Imelda Marcos sa mga kaso ng pandarambong na nahatulan siya. Noong 2018, ibinaba ng korte ang desisyong nagkasala si Imelda ng pitong bilang ng pandarambong ng Sandiganbayan ngunit pinahintulutang magpyansa dahil umano sa “katandaan” at “kalagayang pangkalusugan.”

Nanawagan ang SELDA sa Korte Suprema na pagtibayin ang desisyon ng Sandiganbayan at ikulong si Imelda matapos itong masiglang dumalo, kasama ang pamilya, sa naging proklamasyon ng anak na si Ferdinand Marcos Jr. bilang pangulo noong Mayo 25.

Ipinagmalaki ni Imee Marcos, anak ni Imelda, sa isang panayam sa midya na “biglang naging malusog” ang kanyang ina dahil sa pagkapanalo ng anak nitong si Marcos Jr.

Ayon kay Danilo dela Fuente, vice chairperson ng SELDA, kinokontra ng pahayag ni Imee ang apela ng kanyang ina kaugnay ng hatol na pagkakakakulong. “Matagal nang nabimbin ang pagkukulong kay Imelda. Ngayong kinumpirma ng kanyang anak na maayos ito, nararapat lamang na ipwesto sya kung saan siya nararapat: sa kulungan,” pagdidiin ni dela Fuente.

Si Imelda ay nahatulang may sala sa pitong bilang ng pandarambong dahil sa maanomalyang pagsasalin ng pondo sa mga Swiss foundation nang hindi bababa sa $352 milyon habang gubernador ng Metropolitan Manila noong dekada 1970.

Masakit umano para sa kanilang mga biktima ng batas militar, ayon kay dela Fuente, na ang isa sa pinakamalalaking magnanakaw sa bansa ay malaya at nagpapasasa habang ang mamamayang Pilipino ay naghihirap dahil sa patung-patong na utang na dulot ng pamilyang Marcos.

“Lubhang matingkad ang double standard sa pagbabalik ni Imelda at kanyang pamilya sa Malacañang, habang ang 61 matatandang bilanggong pulitikal na ikinulong ng rehimeng Duterte ay nananatili sa mga piitan,” dagdag ni dela Feunte.

Pangamba ng SELDA na sa pag-upo ng anak ni Imelda at pamilyang Marcos sa poder ay mapawawalang-saysay ang mga kaso laban sa kanya at kanilang mga kasalanan sa bayan.

“Nananawagan kami sa Korte Suprema na kagyat itong tugunan at i-dismiss ang apela ni Imelda,” dagdag ng SELDA. Simula pa 2019 ay paulit-ulit nang nagtatanong ang SELDA kaugnay ng apela nilang ito pero nananatiling walang tugon ang Korte sa mga ito.

AB: Iselda si Imelda, giit ng mga detenidong pulitikal noong batas militar