Itaas ang sweldo, panawagan ng mga kawani ng gubyerno

Nagtipon sa Quezon City noong Nobyembre 22 ang iba’t ibang pederasyon ng mga kawani ng gubyerno para ipahayag ang kanilang pagkakaisa para itaas ang sweldo ng mga kawani, katiyakan sa trabaho at karapatan sa pag-uunyon.

Kabilang sa mga dumalo ang Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees (COURAGE), Kapisanan ng mga Manggagawa sa GOCCs at GFIs (KAMAGGFI), Kawani Laban sa Kontraktwalisasyon (KALAKON), Philippine Independent Public Sector Employees Association (PIPSEA), Public Services Labor Independent Confederation (PSLINK) at ang National Public Workers’ Congress (PUBLIK).

Ayon kay Santiago Dasmariñas ng COURAGE, dapat umanong gumawa ng kagyat na hakbang ang gubyernong Marcos para tugunan ang sumisidhing kahirapan ng mga manggagawa sa gubyerno.

Aniya, ang mga patakarang tulad ng Salary Standardization Law 5 at ng Compensation and Position Classification System (CPCS) na umiiral para sa mga Government-Owned and Controlled Corporations (GOCCs) at Government Financial Institutions (GFIs) ay nagkakait sa kanila ng nakabubuhay na sahod at karampatang mga benepisyo.

Binigyang diin ni Mike Maga, pangkalahatang kalihim ng PIPSEA, ang pangangailangang magpatupad ng pambansang minimum na sahod na ₱33,000 kada buwan. Sang-ayon ang kalkulasyon nito sa kasalukuyang tinatayang nakabubuhay na sahod para sa isang pamilya na nakabatay sa sumisirit na halaga ng batayang mga bilihin.

“Malaki na ang itinaas ng presyo ng batayang mga bilihin sa nagdaang mga taon at ang tantos ng implasyon ay pinakamataas simula pa 2008,” ayon pa sa kanya. Dapat din umanong itaas ang Personnel Economic Relief Allowance (PERA) mula ₱2,000 tungong ₱5,000 para sa bawat kawani.

Samantala, ipinanawagan ni Klifford Bartolata ng grupo ng mga kontraktwal na kawani na KALAKON ang pagbabasura sa mga patakarang kontraktwalisasyon ng gubyerno kabilang ang Joint Circular No. 2 ng Department of Budget and Management (DBM) at Commission on Audit (COA).

Nagkaisa rin ang mga pederasyon at unyon ng kawani sa pagtutol sa programang “rightsizing” ng gubyernong Marcos Jr na nangangahulugan ng maramihan at malawakang tanggalan sa trabaho. Giit nila na imbes tanggalan sa trabaho ang atupagin ng gubyerno ay pagtuunan nito ng pansin ang pagbibigay ng dagdag-sahod at regular na mga trabaho.

Tutol din ang mga grupo sa pangkalahatang direksyon ng gubyernong Marcos tungo sa pribatisasyon. Makaaaapekto umano ang ganitong iskema sa pagbibigay ng maayos na serbisyo sa publiko at maging sa karapatan ng mga kawani. “Nagbabawas ng manggagawa at nagpapababa ng sahod ang pribatisasyon habang itinataas ang presyo ng esensyal na mga serbisyo,” ayon kay Christopher Bautista, tagapangulo ng KAMAGGFI.

Sa pagtatapos ng pagtitipon, pumirma ang kinatawan ng mga pederasyon sa isang manifesto na ngangangakong magtutulungan sila para makamtan ang pinagkakaisahang panawagan at sinimulan ang isang pambansang petisyon na mangangalap ng pirma mula sa mga kawani ng gubyerno.

Nang sumunod na araw nagpiket ang mga kawani ng gubyerno sa pambansang upisina ng DBM sa Quezon City para igiit ang dagdag na sahod at katiyakan sa trabaho. Pinamunuan ito ng COURAGE at KALAKON.

AB: Itaas ang sweldo, panawagan ng mga kawani ng gubyerno