Karapatan ng mga LGBT+, mga mag-aaral sa Capiz, ipinaglaban

,

Sa paggigiit at panawagan ng mga kasapi ng komunidad ng LGBT+ sa Capiz State University (CAPSU) sa Roxas City, kinilala ng administrasyon ng unibersidad ang karapatan ng mga LGBT+ at mag-aaral sa kanilang identidad. Simula noong Oktubre 17, pinahintulutan ang mga mag-aaral ng CAPSU na pumasok kahit mahaba ang kanilang mga buhok, may kulay o ano pa mang paraan ng pagpapahayag ng kanilang sariling identidad.

Katuwang ang grupong Bahaghari, isang militante at makabayang organisasyon ng LGBT+, at ng Iloilo Pride Team at Rainbow Rights Philippines, ikinampanya ng mga mag-aaral na itaguyod ang kanilang karapatan at akademikong kalayaan.

Nagsimulang umalma ang mga mag-aaral ng CAPSU na transwoman nang bantaan sila ng unibersidad na hindi papapasukin sa kampus kung mahaba ang kanilang mga buhok. Itinaon ang panggigipit na ito sa panahon ng kanilang exam. Mula dito, nakipag-ugnayan ang mga mag-aaral sa mga organisasyong nagtataguyod ng karapatan ng LGBT+.

Nakipag-usap ang mga mag-aaral, mga organisasyong LGBT+ at abugado sa presidente ng uniberisdad na nagresulta sa positibong tugon na pahihintulutang pumasok ang mga mag-aaral.

Sa pahayag mismo ng CAPSU, anito, “itinataguyod at isinusulong [ng unibersidad] ang akses sa kalidad na edukasyon anuman ang lahi, edad, at sexual affiliation.” Binanggit din nito na maaaring pumasok sa kampus ang mga mag-aaral anuman ang haba ng kanilang mga buhok.

Ayon sa Bahaghari, bahagi din ng pangako ng pamunuan ng unibersidad na magbubuo ito ng technical working group para baguhin ang mga patakaran sa unibersidad at tiyaking matatanggal lahat ng mga probisyon ng labag sa ordinansa ng Roxas City na nangangalaga sa karapatan ng mga LGBT+ at karapatan ng mga mag-aaral para ipahayag ang sarili.

“Muli’t muling pinatunayan na sa sama-saang pagkilos at pagtutulungan, napapanalo natin ang ating mga karapatan,” pahayag ng Iloilo Pride Team.

Samantala, hinihikayat ng Bahaghari ang iba pang mga paaralan at unibersidad sa buong bansa na tularan ang CAPSU at magpatupad ng mga pagbabago sa patakaran na kumikilala sa karapatan ng mga mag-aaral sa pagpapahayag ng sarili bilang susing bahagi ng akademikong kalayaan.

Gayundin, anang grupo, dapat patuloy na igiit ang pagbubuo ng isang pambansang batas na anti-diskriminasyon na magsisilbing ligal na remedyo para sa lahat laban sa diskriminasyong nakabatay sa kasarian.

Suportado ng grupo ang inihain ng blokeng Makabayan sa House of Representatives na pinaunlad na SOGIESC (sexual orientation, gender identity, or expression or sex characteristics) Equality Act o Anti-Discrimination Bill (House Bill 5551) noong Oktubre 14.

AB: Karapatan ng mga LGBT+, mga mag-aaral sa Capiz, ipinaglaban