Kawalang aksyon ng rehimeng Marcos sa epekto ng El Niño, binatikos ng kababaihang magsasaka

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nagpiket ang Amihan, pambansang pederasyon ng kababaihang magbubukid, sa upisina ng Department of Agriculture sa Quezon City noong Marso 7 para kalampagin ang rehimeng Marcos sa kawalang aksyon nito sa epekto ng El Niño sa masang magsasaka. Giit nila kay Marcos at mga ahensya nito na bigyan sila ng kagyat na alibyo at tulong, laluna ang mga nasiraan ng tanim dahil sa tagtuyot. Binatikos din ng mga magsasaka ang napakataas na tantos ng implasyon sa bansa sa higit na umaagnas sa kanilang kakarampot na kita.

Anang grupo, ilang taon nang panawagan ng mga magsasaka sa buong bansa ang libre at epektibong serbisyong irigasyon sa mga sakahan ngunit nananatiling walang signipikanteng repormang ipinatupad ang nagdaang mga rehimen. Higit na iindahin ng masang magsasaka ngayong panahon ng tagtuyot ang kapabayaang ito.

“Tanging 67% lamang ng target [ng gubyerno] na paunlaring mga irigasyon ang napatupad nito, maraming mga kanal ang hindi napakikinabangan, iniiba ang gamit at nasira na nang tuluyan,” pagbabahagi ng Amihan.

Higit na ikinadismaya ng grupo ang pakana ng rehimen na sistematikong ginagamit sa industriya at serbisyong pangkuryente ang tubig, at dahil dito ay nababawasan ang para sana sa irigasyon. “Patunay dito ang paulit-ulit na ulat ng lokal na mga masasaka na ang mga kanal ng National Irrigation Agency ay walang dumadaloy na tubig, kaya napipilitan silang gumamit ng mga motor pump at balikatin ang gastos sa petrolyo,” ayon pa sa Amihan.

Sa taya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council noong Marso 6, umabot na sa ₱1.05 bilyon ang kabuuang pinsalang idinulot ng tagtuyot dahil sa El Niño. Apektado nito ang may 17,718 ektaryang sakahan na may katumbas na 32,844 metriko toneladang produksyon.

“Sa paggunita sa araw ng kababaihan, dapat panagutin ng kababaihang magsasaka at iba pang mahihirap na sektor ang gubyernong Marcos sa kabiguan nitong paglingkuran ang interes ng bayan, sa mga kontra-mamamayang programa at patakaran nito,” ayon sa grupo. Ginunita noong Marso 8 ng mga grupo ng kababaihan ang Internasyunal na Araw ng Kababaihang Manggagawa.

AB: Kawalang aksyon ng rehimeng Marcos sa epekto ng El Niño, binatikos ng kababaihang magsasaka